header

A&O-items september 2017

Annemarie Hiemstra gekozen tot bestuurslid EAWOP

Tijdens het congres van de European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) in Dublin, Ierland (17-20 mei 2017) is Annemarie Hiemstra gekozen tot bestuurslid van de EAWOP voor een termijn van vier jaar. De EAWOP heeft meer dan 1700 individuele leden en ruim 30 aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de WAOP en het NIP.

De EAWOP is in 1983 in Nederland opgericht om de ontwikkeling en toepassing van de arbeids- en organisatiepsychologie in Europa te ondersteunen en om samenwerking binnen Europa te faciliteren tussen wetenschappers en praktijk. Zo organiseert de EAWOP eens in de twee jaar een congres. Het volgende - het 19th EAWOP Congress - vindt plaats in 2019 in Turijn. Ook publiceert de EAWOP verschillende wetenschappelijke en vaktijdschriften en faciliteert ze bijeenkomsten die bijdragen aan samenwerking en kennisdeling.

Executive Committee
Het bestuur van de EAWOP, het Executive Committee (EC), ontwikkelt en implementeert het beleid van de EAWOP en fungeert als contact voor aangesloten beroepsverenigingen, individuele EAWOP-leden en voor andere associaties buiten Europa. Het Executive Committee wordt democratisch gekozen door de leden van de EAWOP.

Het huidige bestuur bestaat uit Frederik Anseel (president, Universiteit Gent, België), Helen Baron (vrijgevestigd psycholoog, Engeland), Cristian Balducci (Universiteit van Bologna, Italië), Janine Bosak (DCU Business School, Ierland), Annemarie Hiemstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland), José Ramos (Universiteit van Valencia, Spanje) en Barbara Smorczewska (Universiteit van Silesia, Polen).

Bloeiend netwerk
Met haar achtergrond als A&O-psycholoog in de adviespraktijk en als academica, kijkt Annemarie ernaar uit een unieke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de EAWOP, met name in het bevorderen van de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Zij zal zich in haar rol als bestuurslid vooral gaan bezighouden met het faciliteren van allerlei bijeenkomsten, ook online, die ruimte bieden aan nieuwe ideeën, samenwerking en kennisdeling.

Annemaries betrokkenheid bij de EAWOP komt bijvoorbeeld voort uit een van deze bijeenkomsten, een Small Group Meeting (SGM).  Dit heeft geresulteerd in een bloeiend netwerk met leden uit veel verschillende Europese landen, het European Network of Selection Researchers (ESENER).

Annemarie: 'Het feit dat A&O-psychologen uit Europa elkaar via de EAWOP kunnen vinden om gezamenlijk op te trekken, draagt bij aan de ontwikkeling van relevant en kwalitatief hoogstaand onderzoek. Het draagt ook bij aan de positieve invloed die de A&O-psychologie kan hebben in de wereld door inzichten te vertalen in effectief en humaan beleid. In 2017 heeft de EAWOP bijvoorbeeld zes projecten financieel gesteund die gericht zijn op de toetreding tot werk voor vluchtelingen in Europa.'

EAWOP Small Group Meetings - Call for proposals
EAWOP members interested in organizing a Small Group Meeting (SGM) are invited to submit a proposal for such a SGM to the EAWOP Executive Committee (EC) before September 28, 2017.
Lees meer…

Meer informatie EAWOP-activiteiten