header

A&O-items september 2017

De voorspellende waarde van marshmallows en andere selectie-instrumenten

Rik Duursma
Om succes te kunnen voorspellen, heb je meer nodig dan marshmallows of intelligentietesten.

Begin jaren zeventig werden de inmiddels beroemde Stanford Marshmallow experimenten uitgevoerd. Kinderen kregen een marshmallow aangeboden met de boodschap dat als ze die niet meteen zouden opeten, ze er later nog een zouden krijgen. De onderzoeker verlaat vervolgens de kamer en dat levert hilarische beelden op van kinderen die zich beheersen, zich proberen te beheersen en zich niet kunnen beheersen. Het verrassende van dit onderzoek is dat 20 jaar later de kinderen die in staat waren om 15 minuten te wachten (ongeveer 1/3 van de groep), succesvoller bleken dan anderen op school en in hun werk.

Slim, slimmer, slimst
Uit een meta-analyse van Schmidt en Hunter (1998) zijn de resultaten van 85 jaar onderzoek naar de validiteit van selectie-instrumenten bij het selecteren van personeel gecombineerd. Hieruit blijkt allereerst:

  • Gestructureerde selectie-interviews hebben een behoorlijk goede voorspellende waarde met betrekking tot werkprestaties.
  • Capaciteitentests blijken ook goede voorspellers te zijn.
  • Slimme mensen zijn beter en sneller in staat om nieuwe informatie op te nemen.
  • Een hoog IQ is geen garantie voor succes! Je zou het kunnen zien als een voorwaarde voor succesvol functioneren in bepaalde functies.
  • De voorspellende waarde van intelligentie wordt groter naarmate de complexiteit van de functie toeneemt.

Schmidt en Hunter hebben om de speciale waarde van intelligentie te illustreren ook berekend wat de toegevoegde waarde is van een selectie-instrument, wanneer dat ingezet wordt in combinatie met een capaciteitentest.

  • De voorspellende waarde van integriteitstests is een opvallend resultaat. De schade van niet-integer gedrag kan snel oplopen. Het kan dan gaan om gedrag dat ten koste gaat van de productiviteit, zoals te laat komen, maar ook diefstal en fraude.
  • Voor wat betreft de persoonlijkheid van kandidaten blijkt met name ‘consciëntieus’ een voorspeller te zijn van prestaties op de werkvloer. De consciëntieuze persoon wordt gekenmerkt door eigenschappen als ambitieus, betrouwbaar en gewetensvol. Hij of zij is doelgericht en goed georganiseerd, en ziet het leven als taken die moeten worden vervuld. Ze hebben een sterke wil en zijn vastbesloten. 

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik zie hier duidelijk een verband tussen de sterke wil van de consciëntieuzen en de zelfbeheersing van de kinderen in het Marshmallow-experiment.

Meer is niet altijd beter
Lewis Terman was een professor in de psychologie aan de Stanford Universiteit. Geïnspireerd door een ontmoeting met een jonge conciërge opgegroeid in armoede die na testen een IQ van ruim 140 bleek te hebben, heeft Terman van het onderzoek naar intelligentie zijn levenswerk gemaakt. Hij identificeerde 1470 kinderen in de VS die een gemiddeld IQ van boven de 140 hadden met uitschieters tot 200. Terman was ervan overtuigd dat deze groep die de Termites genoemd werd, de toekomstige elite van de VS was; nobelprijswinnaars, professoren, presidenten, et cetera.

De groep Termites bleek uiteindelijk niet de successen te behalen die Terman voorspeld had en hij moest met teleurstelling concluderen dat intellect en prestatie in real-life verre van perfect met elkaar samenhangen.

In de jaren na Terman is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen IQ en real-life succes. Over het algemeen is het zo dat je met een hoger IQ meer onderwijs zal genieten, meer gaat verdienen en succesvoller bent. Echter, dit verband heeft een limiet. Zodra je een IQ van ongeveer 120 hebt behaald, vertalen extra IQ-punten zich niet in real-life voordelen en meer succes. Vanaf een bepaald punt spelen andere zaken een belangrijke rol.

Met alleen slim zijn kom je er niet
Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Sternberg is intelligentie onder te verdelen in drie componenten: analytische, creatieve en praktische intelligentie. Deze drie zijn met elkaar verbonden en om succesvol te zijn moeten ze in evenwicht zijn. 

Analytische intelligentie is een basisvoorwaarde. Je moet in staat zijn een probleem te analyseren, informatie juist te interpreteren, hoofd van bijzaken te scheiden en een oplossingsstrategie uit te denken.
Mensen die ook creatief intelligent en praktisch intelligent zijn, kunnen daarnaast ook een probleem vanuit meerdere invalshoeken benaderen, creatieve oplossingen aandragen en weten wat ze moeten zeggen, tegen wie, wanneer en hoe. Het gaat dan om inlevingsvermogen, tact, communicatieve vaardigheden, flair, et cetera.

Als je lager scoort op analytische intelligentie kun je dat compenseren met andere vormen van intelligentie. Vooral de praktische intelligentie schurkt aan tegen persoonlijkheid en vaardigheden.

Voorspellers van succes
De combinatie van analytische, creatieve en praktische kwaliteiten is bepalend voor persoonlijk en professioneel succes. Intelligentie is belangrijk, maar het gaat ook om zaken als motivatie, doorzettingsvermogen, communicatieve vaardigheden, assertiviteit en samenwerkend vermogen en dat meet je niet met een capaciteitentest.  Hiermee selecteer je eigenlijk de personen met voldoende analytische intelligentie, maar dat is nog geen garantie voor succes. Persoonlijkheidsvragenlijsten, interviews, managementopdrachten en rollenspellen bieden dan uitkomst.

Oftewel om succes te kunnen voorspellen, heb je behalve marshmallows of intelligentietesten, een combinatie van instrumenten nodig en oprechte interesse om de mens achter de cijfers te leren kennen.

Literatuur

  • Schmidt, F.F. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.
  • Sternberg, R.J. (2002). Succesvolle Intelligentie. Hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Youtube
IgniterMedia (2009, 24 september). The Marshmallow test.

Rik Duursma werkt als organisatiepsycholoog bij Berenschot en helpt organisaties de juiste keuzes te maken in het selecteren en ontwikkelen van mensen. Hij schrijft over de ontwikkelingen op het gebied van assessments en de onderwerpen die hij tegenkomt bij het uitvoeren van assessments.

Reageren? Mail naar A&O-items.