header

Jaargang 14 nr. 4 - september 2016

Kenniskringen Inclusieve Arbeidsparticipatie van start

De NIP-projectgroep Inclusieve Arbeidsparticipatie organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht drie kenniskringen ter bevordering van de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

De kenniskringen vallen bestuurlijk onder het NIP en worden gecoördineerd vanuit het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Thema’s

 1. Sociale acceptatie en destigmatisering
  Streven: normalisering van de opvattingen over en de gedragingen ten opzichte van mensen met een aandoening of (arbeids)beperking.
 2. Persoonlijke ontwikkeling en coaching
  Centraal staan begeleiding, training en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking én van degenen die hen begeleiden (coach, mentor, werkbegeleider en leidinggevende).
 3. Integraal HR-management en ARBO-beleid voor inclusieve arbeidsorganisaties
  Invalshoek: een dynamische P-O fit om structureel en preventief de duurzame inzetbaarheid te bevorderen van alle werknemers in een organisatie, in combinatie met passend werk in een passende omgeving voor werknemers met een arbeidsbeperking en reguliere werknemers.

Werkwijze

 • Vier à vijf keer per jaar als kenniskring bijeenkomen.
 • Eerste bijeenkomst | thema uitdiepen en afbakenen, vraagstellingen formuleren en werkverdeling.
 • Vervolgsessies | input: de beknopt uitgewerkte vraagstellingen. Daarbij zouden experts kunnen worden uitgenodigd om hun visie te presenteren.
 • Elke kenniskring levert een paper op met beschrijving van de ‘state of the art’ op het gebied van het thema en met voorstellen voor het delen en verspreiden van kennis en vervolgonderzoek.
 • De papers kunnen dienen als basis voor vervolgacties, zoals het ontwikkelen van scholen voor professionals.

Vanzelfsprekend kunnen de leden van een kenniskring in onderling overleg hun eigen werkwijze bepalen.

Startbijeenkomst kenniskringen
30 september 2016 van 10.00 – 11.00 uur in het MECC te Maastricht, voorafgaand aan het Openingscongres Inclusiviteit Werkt! van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie om 11.00 uur.

MELD JE NU AAN!

 • Aanmelden kenniskringen
  Wil je aanwezig zijn bij de start op 30 september of kun je niet aanwezig zijn maar wil je wel deelnemen in een of meerdere kenniskring(en) (laat dan even je voorkeur(en) van thema’s weten dan wordt na 30 september contact met je opgenomen), dan kun je dat aangeven bij Anne-Marie van Zijl, sectorsecretaris sector Arbeid & Organisatie NIP, via sectorao@psynip.nl.

 • Aanmelden Openingscongres Inclusiviteit Werkt