algemeen
nip
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 11 - nr. 4 - september 2013


Deadlines kopij & Verschijningsdata 2013


Contact
Margreet de Jonge (freelance journalist/redacteur)
E A&O-items
M 06 41374746

Deadlines

Verschijningsdata

Artikelen/Columns Symposia/Congressen/Cursussen  
wo 23 oktober wo 30 oktober wo 13 november

Richtlijnen aanleveren kopij

Artikelen/Column
Digitaal aanleveren incl. portretfoto (jpg) aan A&O-items in Word, standaardlettertype zonder opmaak. Onder vermelding van voornaam, achternaam, evtl. titel registerpsycholoog, functie/werkzaamheden, naam/hyperlink eigen bureau.

 • Titel.
 • Korte lead van max. 40 wrd.
 • Tekst van max. 500-750 wrd., opgedeeld in alinea's met kopjes.
 • Boekreferenties: auteursnaam/namen (jaartal), boektitel, plaats, uitgever.
 • Tijdschriftartikelen: auteursnaam/namen, (jaartal), titel artikel, tijdschrift, jaargang, paginanummers.
 • Webreferenties: naam plus hyperlink naar de webpagina.

Auteurs worden voor hun bijdragen niet betaald.

Internetpublicaties (dissertaties, artikelen, studies, rapporten)
Digitaal aanleveren aan A&O-items

 • Naam auteur (liefst met portretfoto, jpeg)
 • Titel
 • Webadres
 • Bron

Symposia & Congressen
Digitaal aanleveren aan A&O-items in Word, standaardlettertype zonder opmaak.

 • Titel.
 • Datum, locatie.
 • Hyperlink naar webpagina voor meer informatie.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij niet te plaatsen...

 • Margreet de Jonge, freelance journalist/redacteur
 • Anne-Marie van Zijl, secretaris NIP-sector Arbeid & Organisatie
 • Wilfried Vander Meeren, bestuurslid WAOP