header

A&O-items november 2017

In control? - Reflecties op de beheerskramp in en om organisaties

Thijs Homan (2017)
Boom, 256 pagina's, € 32,50

EAN: 9789024409303

We lijden steeds meer onder een beheers- en controledrang. Auditen, accrediteren, inspecteren en registreren zijn dagelijkse kost en vergen steeds meer van onze tijd en aandacht. Werkactiviteiten bestaan pas als ze zijn geregistreerd; we zijn pas accountable als we auditable zijn. Tegelijkertijd verschijnen er tal van publicaties als 'Fuck de regels' en 'Organizonderen'. Maar gaat het bureaucratische tij daardoor nou écht keren of komt het voorlopig alleen verder op?

In weerwil van positieve verhalen over toekomsten vol inspiratie, vertrouwen en zelfsturing geeft dit boek een kritische reflectie op de veelal eenzijdige betogen over de bureaucratische meet-, controle- en bijsturingspraktijk. Hoe gaat het er echt aan toe in de praktijk? Wat is er uit onderzoek bekend? Wat maak je mee als je uit je lijdzame slachtofferrol stapt en de strijd aangaat om uit de beheerskramp te komen?