header

A&O-items november 2016

Ongeveer eens per maand organiseren leden van de NIP-sector A&O vrijdagmiddag bijeenkomsten voor de A&O-leden. Een mooie manier om bij elkaar te komen, te netwerken en kennis op te doen.

A&O-vrijdagmiddagbijeenkomst 1

Workshop Zelfconstructie in Leiderschaptrainingen door Ton Voogt

16 december 2016, Utrecht

In mijn werk als consultant, trainer, coach van leidinggevenden, managers zocht ik naar aanpassingen van de methodiek van de dialogische zelfconstructie die toepassing mogelijk maakt in groepen. Instructie aan meerdere mensen tegelijk en zelf hun constructie evalueren op structuurkenmerken zonder tussenkomst van de resultaten van statistische analysen. Deze methodiek is een combinatie van inzichten en methodieken van prof. dr. Hubert Hermans (Dialogical Self) en van de intuïtieve compositiemethodiek van dr. Agnieszka Konopka.

In de traditie van wat eens ‘Persoonlijkheidspsychologie’ heette, is de stroming die meetinstrumenten ontwikkelt om individuele kenmerken te plaatsen in een raamwerk van algemene factoren, dominant. Individuen krijgen een score die hun plaats aangeeft ten opzichte van anderen in een groep. De stroming Constructieve Psychologie neemt als startpunt van haar denken dat iedere persoon vanaf het begin van zijn/haar leven een eigen unieke constructie van zichzelf maakt. Een constructie die in het begin van een leven niet, later nauwelijks en nog later meer bewust plaatsvindt.

Kan de psychologie concepten, meetinstrumenten en analysen aanreiken waarmee deze persoonlijke constructie zichtbaar te maken is en wel door en voor de persoon zelf?

  • In Nederland bouwt Hubert Hermans vanaf 1975 aan een theorie over de Zelfconstructie en de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM).
    Latere inzichten over het dialogische karakter van het zelfconstruct van een persoon leiden tot de concepten van een zelf dat bestaat uit interacterende IK-posities.  Een gids leidt de zelfonderzoekende persoon en legt hem de resultaten van een statistische tussenbewerking uit.
  • Agnieszka Konopka ontwikkelt een meer intuïtieve methodiek waarbij de construerende persoon direct contact blijft houden met zijn construct, zij noemt dat de compositiemethode. Deze methode is individueel en met een actief vragende gids.

De literatuur over deze methodieken beschrijft veel toepassingen in counseling en psychotherapie.

Opzet van de workshop

  1. Korte uiteenzetting van het concept van de constructie van een dialogisch zelf.
  2. Zelf ervaren van de volledige methodiek en structuuranalyse.
  3. Reflectie op de methodiek.
  4. Voorbeelden van toepassingen in leiderschap-/managementtraining; zelfconcept versterkende workshops; individuele coaching.

Deelnemers ontvangen het volledige script van de methodiek.

Ton Voogt
Studeerde in 1973 af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Werkte als klinisch psycholoog in een privépraktijk waarna hij vanaf 1983 vanuit een consultancybureau trainers opleidt, leiderschap trainingen ontwikkelt en organisatie-ontwikkeltrajecten realiseert. Vanaf 2011 werkt hij vanuit unieke netwerken aan initiatieven in Nederland, Azië en Amerika. Projecten, artikelen, ervaringen publiceert hij met anderen op de website www.tonvoogtconsultancy.com.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. Wie in deze registers is geregistreerd mag de titel Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie voeren.

Voor meer informatie of en voor hoeveel punten deze (dan wel andere) scholing is geaccrediteerd, zie de scholingsagenda.

Aanmelden
via de NIP-website

Prijzen

Leden: € 25,-
Niet-leden: € 75,-
SPS-NIP leden: € 15,-

Organisatie:
Sector Arbeid & Organisatie
Locatie: Utrecht