header

A&O-items november 2016

Ons creatieve brein - Hoe mens en wereld elkaar maken.

Dick Swaab (2016)
Atlas-Contact, 560 pagina's, € 29,99

EAN: 9789045030579

Het is niet bijzonder om uniek te zijn, dat zijn we allemaal. In 'Ons creatieve brein' toont Dick Swaab wat ons tot mensen maakt: de interactie van de hersenen met onze omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook aan het ontstaan van hersenziekten en aan de genezing hiervan.

Muziek en beeldende kunst zijn niet alleen creatieve vormen van communicatie,  maar blijken ook van therapeutische waarde te kunnen zijn bij hersenziekten. De manier waarop onze hersenen zich ontwikkelen, beïnvloedt onze beroepskeuze en ons beroep heeft ook een effect op de structuur en functie van onze hersenen. Vele maatschappelijke consequenties van het hersenonderzoek, zoals voor partnerkeuze, filosofie en strafrecht, worden besproken.

In ‘Wij zijn ons brein’ vertelde Dick Swaab hoe de hersenen die we bij onze geboorte meekrijgen ons leven bepalen. In 'Ons creatieve brein' worden vragen besproken als: Hoe wordt ieder brein anders? Wat is creativiteit en hoe kunnen we het stimuleren? Hoe wordt het werk van kunstenaars beïnvloed door hun hersenziekten? Waarom vinden sommige mensen atonale muziek mooi? Hoe kan de omgeving als medicijn werken? Hoe kun je de ziekte van Alzheimer uitstellen? Hoe komen we van het stigma af dat een hersenziekte aankleeft?

Swaab lezen is als kijken naar een röntgenfoto van je geest.