algemeen
nip
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 12 - nr. 5 - november 2014


Redactie & Contact


Margreet de Jonge (freelance journalist/redacteur)
E A&O-items
M 06 41374746
www.aeno-items.nl
www.margreetdejonge.nl

Deadlines & Verschijningsdata 2015

Deadlines kopij

Verschijningsdata

Artikelen/Columns Symposia/Congressen/Cursussen  
wo 21 januari wo 28 januari wo 11 februari
wo 25 maart wo 1 april wo 15 april
wo 27 mei wo 3 juni wo 17 juni
wo 26 augustus wo 2 september wo 16 september
wo 28 oktober wo 4 november wo 18 november

Richtlijnen aanleveren kopij

Artikelen/Column
Digitaal aanleveren incl. portretfoto (jpg) aan A&O-items in Word, standaardlettertype zonder opmaak. Onder vermelding van voornaam, achternaam, evtl. titel registerpsycholoog, functie/werkzaamheden, naam/hyperlink eigen bureau.

 • Titel.
 • Korte lead van max. 40 wrd.
 • Tekst van max. 500-750 wrd., opgedeeld in alinea's met kopjes.
 • Boekreferenties: auteursnaam/namen (jaartal), boektitel, plaats, uitgever.
 • Tijdschriftartikelen: auteursnaam/namen, (jaartal), titel artikel, tijdschrift, jaargang, paginanummers.
 • Webreferenties: naam plus hyperlink naar de webpagina.

Auteurs worden voor hun bijdragen niet betaald.

Internetpublicaties (dissertaties, artikelen, studies, rapporten)
Digitaal aanleveren aan A&O-items

 • Naam auteur (liefst met portretfoto, jpeg)
 • Titel
 • Webadres
 • Bron

Symposia & Congressen
Digitaal aanleveren aan A&O-items in Word, standaardlettertype zonder opmaak.

 • Titel.
 • Datum, locatie.
 • Hyperlink naar webpagina voor meer informatie.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij niet te plaatsen...

 • Margreet de Jonge, freelance journalist/redacteur
 • Anne-Marie van Zijl, secretaris NIP-sector Arbeid & Organisatie
 • Wilfried Vander Meeren, bestuurslid WAOP