algemeen
nip
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 12 - nr. 5 - november 2014


Goede voornemens

Peter Ambagtsheer
Nog even en het is zo ver. 2014 zit er bijna op. Tijd om na te denken over een psychologische verlanglijst. Over goede voornemens. Nee, niet terugblikken, geen top 100 en geen nostalgie. We werken aan een toekomst.

We zijn druk bezig om de registerpsycholoog op de kaart te zetten. Terwijl de markt krimpt en krimpt en bureaus vechten voor hun bestaan, willen wij ons onderscheiden op kwaliteit en zo een groter en verdiend stuk van de taart terug. We willen dat door duidelijk te maken, welke 'smaken' en ervaringsniveaus er te koop zijn binnen de wereld van academisch opgeleide psychologen. En ook al strijden we voor een eerlijke en verdiende plek van registerpsychologen, we willen tegelijkertijd niet de 'gewone' en startende psycholoog in de kou laten staan.

Ik wens dat onze klanten ons nog meer gaan waarderen. En dat we ons zelf nog beter vertalen in méérwaarde. De verschillen moeten beter in beeld komen. Al vinden wij onszelf wel veel beter, althans dat moet het resultaat zijn van alle investeringen in opleidingen, intervisie en studiepunten... waar merkt de cliënt of klant dat dan aan?

Terwijl wij psychologen ronddraaien in zelfreflectie en missiebespiegelingen, zien we in de markt intussen een stortvloed aan voorbeelden van knelpunten waar we nuttig aan kunnen bijdragen.

  • Instanties die het vreselijk moeilijk vinden de telefoon te pakken en elkaar te bellen.
  • Gezagsdragers die het liever gezellig houden dan resultaten te boeken.
  • Instellingen die aan zichzelf denken en niet aan de klant.
  • Stafmedewerkers die hun handelingen laten afhangen van puur en zuiver bijgeloof, die wantrouwend zijn ten aanzien van grondig onderzoek.
  • Bestuurders die volledig contraproductieve beloningssystemen inregelen.
  • Managementteams die meer ruzie maken dan beslissingen nemen.
  • Directeuren die hun controls voor integriteit niet in orde hebben.
  • Maar ook op de werkvloer, waar mensen uit het raam blijven kijken, zich ziek blijven melden als ze hun teen stoten, en waar nog steeds abusieve leidinggevenden hun teams het leven zuur maken. Vaak uit onkunde.

We moeten ons niet opdringen bij die organisaties waar het uitstekend gaat, maar beter leren ontdekken hoe we doordringen in de bastions van klanten waar we dringend nodig zijn.

Er ligt volgens mij werk genoeg. Maar de drempel om ons als deskundigen te vinden én in te huren, is nog steeds veel te hoog. De belangen bij anderen om zich er - zonder deskundigheid, maar met een ongezonde dosis zelfoverschatting - tegenaan te bemoeien en voor te dringen, is groot. Ik wens dat we het vertrouwen hebben om duidelijk te maken dat we hier doorslaggevend bijdragen, waar anderen dat niet kunnen en nooit zullen waarmaken. Wetend dat klanten eerder kiezen voor een verkooppraatje dan voor grondige wetenschappelijke onderbouwing, moet onze boodschap veranderen en beter aansluiten.
 
Op 28 oktober 2014 stonden we op de HR-Live beurs en daar werd het ons kringetje van NIP-collega's pijnlijk duidelijk dat wij weliswaar denken te snappen dat de wereld niet uit vier vakjes bestaat, maar dat onze boodschap vaak te ingewikkeld is voor degenen die we als doelgroep zien. Hoe nuttig ons werk ook, uitleggen dat elk mens verschillend is, dat supermensen niet bestaan en dat zelfs topbestuurders feilbaar zijn en waarachtig ook wij zelf, die boodschap is veel en veel te moeilijk.
Het goede nieuws is dat onze workshops vol zaten. Niet iedereen neemt onze standpunten over, maar het is goed en broodnodig dat er weer een degelijk NIP-geluid klinkt, in de HRM-wereld. De volgende stap is het directieniveau. Hoog op mijn goede voornemenslijst.

Bovenaan mijn verlanglijst: een heldere, compacte boodschap die verbinding brengt tussen onze klanten en onze diensten. Onze klanten snappen het waarschijnlijk wél en we staan te springen om aan de slag te mogen. Het lukt nog niet, want wij praten en doen er blijkbaar te moeilijk over. 

Peter Ambagtsheer, Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie, heeft een A&O-adviespraktijk Mentaspex te Apeldoorn.

Reageren? Mail naar A&O-items.