algemeen
nip
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 12 - nr. 5 - november 2014


Cirkel van verandering - Blijvend veranderen van gedrag in teams en organisaties

'Cirkel van verandering' is een bijzonder effectieve methode die integraal zes factoren beschrijft waar rekening mee gehouden dient te worden om cultuur- en gedragsverandering te laten slagen.

Het boek biedt een pragmatische aanpak om de zelforganisatie en zelfsturing van teams te versterken en de ballast van overtollige managementoplossingen weer naast u neer te kunnen leggen. Niet door organisaties nog verder op te tuigen, maar juist door het aanpassingsvermogen, het eigenaarschap en de gedragsvrijheid van zowel professionals als managers te versterken.

De praktische methode 'Cirkel van verandering' wordt geïntroduceerd om het onteigenen, betuttelen en ontkrachten van professionals te voorkomen. Dit boek maakt inzichtelijk wat er nodig is voor managers en professionals om zich voortdurend aan te kunnen passen aan snel veranderende omstandigheden. Bovendien geeft het praktische handvatten om een performancecultuur en werkklimaat te realiseren waarin collectieve wijsheid en zelfcorrigerend vermogen optimaal worden benut.

Steffan Seykens & Guido van de Wiel (2014). Cirkel van verandering. Blijvend veranderen van gedrag in teams en organisaties.
Academic Service; 160 pagina's; € 24,95.
EAN: 9789462200890.
Wordt verwacht op 2 december 2014.