algemeen
nip
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 12 - nr. 5 - november 2014


Zelfsturing of samensturing? - Leiderschap bij cliëntgeoriënteerd werken

Dit boek benadert zelfsturing als een gezamenlijk proces van denken en doen tussen cliënten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen werkvloer en leiding.

Zelforganisatie en cliëntgeoriënteerd werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en bureaucratisering. Toch blijken leiders die er in de praktijk mee werken tegen de paradox aan te lopen van leidinggeven versus zelfsturing. Zij voelen de spanning tussen vertrouwen en loslaten en het kunnen blijven bewaken van kwaliteit en productiviteit.

Dit boek gaat daarom een stap verder. Het benadert zelfsturing als een gezamenlijk proces van denken en doen tussen cliënten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen de werkvloer en de leiding. Kees Schilder en Joop Boukes noemen dat samensturing. Daarbij volgen zij verschillende organisaties in hun zoektocht naar meer samensturing en klantgerichtheid. Ze geven voorbeelden uit de praktijk en laten zien welke praktische vormen organisaties hebben gevonden om samensturing effectief en succesvol vorm te geven.

Kees Schilder & Joop Boukes (2014). Zelfsturing of samensturing? Leiderschap bij cliëntgoriënteerd werken.
Academic Service; 128 pagina's; € 19,95.
EAN:9789462200920.