algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 9 - nr. 5 - november 2011


Assessment en Rapportage 2

Frans Tegel


Een reactie op Marginale toetsing door NIP-colleges: mission impossible voor de A&O-psycholoog? van mr. Rosalinde Visser, stafmedewerker Ethiek en secretaris Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het NIP.

In mijn reactie op een uitspraak van het College van Beroep (A&O-items 9(1)) stelde ik dat het College van Toezicht het Artikel I.1.2.15 van de Beroepscode handelend over de rapportage kennelijk zodanig uitlegt dat in het rapport alle tests en testuitslagen, alle beoordelingen van de praktijksimulaties en alle observatieverslagen plus een verslaglegging van de afwegingen van de onderzoekers, dus in feite het gehele dossier, moet worden opgenomen.

Voorts stelde ik dat dit een onmogelijke eis is waar een professioneel adviesbureau zich niet aan zal houden en dat het vervolgens eenvoudig zou zijn om A&O-psychologen bij de tuchtcolleges aan te klagen en te veroordelen.

In haar reactie stelt Visser dat de NIP-colleges niet vragen van de A&O-psycholoog om alle uitslagen van alle gehanteerde testen in het assessmentrapport op te nemen. En tevens dat de NIP-colleges in het kader van marginale toetsing geen diepgaand onderzoek doen, geen integrale testprogramma’s beoordelen en van de psycholoog zeker geen vuistdikke rapporten verlangen.

Zij stelt voorts dat : 'De opvatting van Tegel berust naar de overtuiging van de BEZ op een onjuiste aanname’.

Welnu, het is nuttig te kunnen noteren dat mijn opvatting onjuist is en op een onjuiste aanname is gebaseerd. Het is wel een aanname en een daaraan gekoppelde bezorgdheid die binnen de bureaus, althans binnen de bureaus die lid zijn van de PBSA*, breed wordt gedeeld. Kennelijk is hier sprake van een collectieve impromptu malentendu.

De PBSA-bureaus streven een volledige openheid na ten aanzien van techniek en rapportage bij het assessment. Helderheid en inzichtelijkheid voor de kandidaat en de opdrachtgever staan niet ter discussie. Het resultaat van assessment in de vorm van het adviesrapport mag en kan desgewenst worden onderworpen aan een marginale toetsing door tuchtcolleges van het NIP. Dit gegeven als zodanig levert de A&O-psycholoog, in tegenstelling tot wat Visser beweert, geen enkel spanningsveld op; hij/zij is er professioneel op voorbereid zich op grond van de beroepscode te verantwoorden.

Frans Tegel, Programmadirecteur Postdoctorale Basisopleiding voor de Selectiepsychologische Adviespraktijk (PBSA).

Reageren? Mail naar A&O-items.

*De PBSA is een vereniging van toonaangevede adviesbureaus in Nederland op het gebied van assessment en loopbaanadvies. Zij biedt een postdoc-opleiding assessment aan psychologen die werkzaam zijn bij de deelnemende bureaus waarin al de aspecten van de assessmentpraktijk aan de orde komen en zij certificeert psychologen die deze opleiding met goed resultaat hebben afgesloten.
Lid van de PBSA zijn: LTP * Berenschot*ORGA * GITP*Human Company * 365 * Vijlbrief P&O * Meurs HRM * Beljon+Westerterp * Leeuwendaal * Right Management * PAS (Defensie Personele Diensten) * Politieacademie * DilemmaConsult.