algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 9 - nr. 5 - november 2011


De A&O-psycholoog als facilitator van integriteit

Karin Eikmans


Michael C. Jensen
, emeritus hoogleraar Business Administration aan Harvard Business School, heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het concept 'integriteit'. Hij past dit concept toe binnen organisaties. Wat is integriteit eigenlijk precies en welke rol kan de A&O-psycholoog vervullen om dit concept te integreren in advies- en coachtrajecten binnen organisaties?


In Nederland wordt integriteit gedefinieerd als een karaktereigenschap waarbij een persoon eerlijk en oprecht is. Het is een eigenschap die subjectief van aard is. Dat wat door de ene persoon als eerlijk wordt bestempeld zal door een andere als oneerlijk worden beschouwd. Jensen omschrijft integriteit als ‘een staat van volledigheid en helderheid’. Een persoon is integer als zijn woord volledig en helder is. Een integer persoon houdt woord en eert zijn woord.

Wat is het verschil tussen woord ‘houden’ en je woord ‘eren’? Volgens Jensen is het in de huidige maatschappij niet altijd mogelijk je woord te houden (denk aan het niet halen van een deadline omdat andere zaken prioriteit hebben gekregen), maar het is wel altijd mogelijk je woord te ‘eren’ (als je signaleert dat je de deadline niet gaat halen, zeg dit dan tegen degene die het rapport van jou verwacht en zorg ervoor dat de schade die aangericht wordt als gevolg van het te laat opleveren van het rapport, beperkt en opgelost wordt). Integriteit is hiermee geen subjectief vastgestelde karaktereigenschap maar een positief fenomeen van leerbaar gedrag.

Integriteit en organisatieprestatie
Jensen stelt dat organisaties waarbinnen de individuen zich integer opstellen een betere prestatie laten zien. Hij stelt zelfs dat de prestaties (weerspiegeld in netto winst) met 100-500% omhooggaan als de organisatie zich integer opstelt. Een integere organisatie is een organisatie waarbij alle individuen hun woord eren, zowel ten opzichte van leden binnen de organisatie als naar partijen waarmee de organisatie extern direct te maken heeft (denk bijvoorbeeld aan klanten, leveranciers, aandeelhouders etc.). Als het verband tussen integriteit in organisaties en de toename van de prestaties van deze organisaties zo sterk is, hoe kan de A&O-psycholoog dit gegeven dan gebruiken in zijn dienstverlening?

A&O-psycholoog als facilitator
In een eerder geschreven artikel voor A&O-items sprak ik al over de behoefte van organisaties om doelgericht, meetbaar en concreet bezig te zijn met hun ontwikkeling. Kenmerken van de A&O-psycholoog, zoals kennis van wetenschappelijke theorieën en gedegen ervaring met de praktische toepasbaarheid hiervan, kunnen hierbij behulpzaam zijn.

De A&O-psycholoog kan als facilitator optreden om het thema ‘integriteit’ binnen organisaties op de kaart te zetten. Door het aanbieden van workshops of het geven van lezingen aan alle leden van de organisatie en waar nodig door het individueel trainen van organisatieleden in dit onderwerp. Integriteit is immers een leerbare vaardigheid en draagt blijkbaar zichtbaar en doelgericht bij aan de ontwikkeling van de organisatie.

Arbeids- en organisatiepsychologen zijn werkzaam op het snijvlak tussen mensen, werk en organisaties. Wij zijn bij uitstek geschikt om dit thema binnen organisaties naar voren te brengen. 

Karin Eikmans is PSYCHOLOOG NIP en heeft een coachings- en adviesbureau All Eyes On You in Utrecht.

Reageren? Mail naar A&O-items.