algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 11 - nr. 3 - juni 2013


Een leven lang inzetbaar? - Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benadering

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?

In dit handboek helpen de auteurs werkgever, manager of personeelsfunctionaris verder op weg met het doorgronden van het thema en leveren zij samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Aan de orde komen onderwerpen als:

 1. Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
 2. Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
 3. Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van slecht of goed?)
 4. Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
 5. Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?
 6. Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
 7. Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers?
 8. Wat is de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?
 9. Wat zijn mogelijke doorwerk routes voor 65plus werknemers en welke activiteiten geven zij weer in vrije tijd?
 10. Wat kunnen we leren uit "best practice" voorbeelden van Achmea, Alliander, Schouten en Nelissen en Loyalis?
 11. Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidbeleid eruit?
 12. Hoe weerbarstig is de praktijk?

In dit handboek ook veel praktische tips over relevante interventies, 'best practices' en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidbeleid. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en 'evidence-based' gegevens uit de praktijk te presenteren.

Annet H. de Lange & Beatrice van der Heijden (2013). Een leven lang inzetbaar? - Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benadering.
Vakmedianet; 476 pagina's; € 49,77.
EAN: 9789462150973.