algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 11 - nr. 1 - februari 2013Het grote boek over Human Performance Management - Mensen als sleutel tot succes

van beersHuman Performance Management (HPM) is erop gericht mensen effectief te laten presteren om zo als organisatie betere resultaten te behalen.

HPM vertrekt vanuit de aanname dat mensen in principe bereid zijn zich voor die onderneming in te zetten. Managen is dan vooral het scheppen van de juiste condities: een open, resultaatgerichte cultuur tot stand brengen door duidelijke doelen te stellen, stimulerende feedback te geven, passend te belonen en vooral niet te demotiveren.

Centraal staat het operationele samenspel tussen manager en medewerker, met aandacht voor het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om goed te kunnen presteren. Als managers meer naar de mogelijkheden van een medewerker kijken dan naar zijn belemmeringen, is er een grotere kans op succes en resultaat. Dus niet zozeer proberen iemands zwakkere punten te verbeteren, maar focussen op zijn sterke kanten en potentieel en dat verder ontwikkelen.

'Het grote boek over Human Performance Management' behandelt de principes die hieraan ten grondslag liggen en de technieken die je daarbij kunt toepassen. Daarnaast besteedt de auteur ook aandacht aan de invoering van HPM in de organisatie.

Wim van Beers (2012). Het grote boek over Human Performance Management. Mensen als sleutel tot succes.
Thema; 176 pagina's; € 34,95.
EAN: 9789058715906.