algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 10 - nr. 1 - februari 2012Intervisiecoaching - Kortdurende begeleiding van lerende groepen

intervisiecoachingIntervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de groep. Deze tijdelijke begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie.


Intervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Deze tijdelijke begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie.

Een goede intervisiecoach (IC) legt het zwaartepunt van zijn begeleiding in het voortraject. Hij legt de kiemen voor het succes van de groep, door aan te sturen op de juiste voorwaarden voor een effectief leerproces. Voor de intervisiesessies zelf ontwikkelden de auteurs de Case Navigator en het CREA-Model (Collectieve Reflectie & Eigen Actie): ideale hulpmiddelen voor de coach én de groep, die daarmee de meest uiteenlopende werksituaties - speels én serieus - zullen weten te hanteren.

Tot slot beëindigt een IC de coachrelatie op het juiste moment en op de juiste wijze.

Dit boek behandelt de volgende hoofdvragen:

  • Wat moet een intervisiecoach weten?
  • Wat moet een intervisiecoach kunnen?
  • Hoe ziet de praktijk van intervisiecoaching eruit?
  • Hoe kan een intervisiecoach zich bekwamen?

Ger van Doorn & Marijke Lingsma (2012). Intervisiecoaching - Kortdurende begeleiding van lerende groepen.
Boom/Nelissen; 236 pagina’s; € 24,90.
EAN: 9789024401031.