algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 8 - nr. 1 - februari 2010


Esthetiek in de praktijk van arbeidsbemiddeling

John de Jong

Bij het begeleiden van jongeren in het zoeken naar een passende werkkring zijn er soms persoonlijkheidsfactoren merkbaar die het lastig maken om succesvol te zijn in een soms reeds beschikbare baan.

Een voorbeeld hiervan zijn mensen die gedreven door wat voor motieven dan ook, regelmatig solliciteren, hoewel zij reeds een vaste of tijdelijke baan hebben. Als men blijft zoeken naar werk, ondanks vele eerdere pogingen om een verandering van werkkring te realiseren, is het logisch dat de sollicitant ook enige introspectie bij zichzelf toepast, waarbij de persoonlijkheid, wensen, verlangens et cetera en eventuele toekomstplannen of carrièreperspectief aan de orde zijn.

Bij het bemiddelen van sollicitanten houd ik mij met name bezig met de esthetische kant van de cliënt, zonder hierbij al te diep in te gaan op de persoonlijkheid. In tweede instantie blijkt namelijk vaak dat de persoonlijke motieven bij mensen individueel duidelijk verschillen, zonder dat dit direct zichtbaar is in de werkomgeving.

Bij banken, de middenstand en ook politie of defensie kan een collega soms een hele goede collega zijn, terwijl zijn leefsituatie soms toch zo onpeilbaar is als de top van een ijsberg. Bij sommige bedrijven kent men elkaars persoonlijke situatie voor hooguit 15 %, en vele persoonlijke factoren van collega’s blijven onbekend. Soms is dit ook heel anders, bijvoorbeeld in de horeca, waar serveersters en hun collega’s in het horeca-etablissement soms heel vriendschappelijk met elkaar omgaan.

Om deze reden is mijn uitgangspunt bij het gesprek met de cliënt vooral het zoeken naar de betekenis van een baan voor de werkzoekende. Daarbij kan het zijn dat men het gezinsgeluk centraal stelt, zoals dit vaak het geval is. Maar ook kan een werkzoekende zijn/haar persoonlijke ambities willen verwezenlijken, en dat voorlopig in een baan, en dan zijn gesprekken met een beroepskeuzepsycholoog soms nuttig.

John de Jong is zelfstandig gevestigd A&O-psycholoog in Den Helder.

Reageren? Mail naar A&O-items.