Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie
Jaargang 6, nummer 1, februari 2008

 

Beste collega,

De feestdagen en carnaval achter de rug, weer tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit jaar. De herziene NIP-beroepscode is in het geding waar het gaat om testgegevens. De NIP-sector A&O houdt binnenkort een kleine ledenenquête. Gerrit Altena beschrijft een veranderproces; volgens Peter Ambagtsheer verhoogt lummelen de intellectuele productiviteit die je als resultaat per werkweek moet meten, en Tristan Lavender stelt online assessment ter discussie.

De redactie

 
NIP zoekt nuancering beroepscode over testgegevens

Naar aanleiding van de wijziging van de NIP-beroepscode schreef Wim Hofstee in het novembernummer van De Psycholoog over de gevolgen hiervan voor de inzage in testgegevens, waaronder testvragen. Dat riep vragen op bij testuitgevers en testgebruikers. Het NIP neemt verdere actie.

Ledenenquête A&O-psychologen 

In februari doet een taskforce van de NIP-sector A&O een kleine enquête onder haar leden. Doel hiervan is om beter inzicht te krijgen in welk opzicht de A&O-psycholoog zich onderscheidt van collega’s met een andere specialisatie of achtergrond. Voor dit onderzoek worden steeksproefsgewijs een aantal A&O-psychologen per e-mail benaderd. Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Voorlichting (020)4106222.

Oratie Menselijkheid moet terug in organisaties 

De shambhala, een eeuwenoude spirituele stroming, vormde de inspiratiebron voor de oratie van prof. dr. Yvonne Burger bij het aanvaarden op 18 januari jl. van de leerstoel Organisatiecultuur, communicatie en leiderschap. Shambhala is een stroming binnen het Boedhisme die fundamentele menselijke waarden - oude kennis en levenskunst - vertaalt naar de dagelijkse pratkijk in onze westerse wereld. Een stroming waarin spiritualiteit en pragmatiek hand in hand gaan.

Proefschrift over prestatiemanagement en werkdruk bij de Nederlandse overheid
Werknemers identificeren zich sterk met een beeld van de ideale werknemer, maar daardoor neemt het risico van stress op het werk toe. Dit stelt Casper Hoedemaekers in zijn proefschrift Vastgepind op presteren: een Lacaniaanse benadering van subjectiviteit en arbeid.
Microsoft is watching you

Microsoft ontwikkelt software waarmee werkgevers van een afstand de productiviteit en het welbevinden van hun werknemers kunnen meten. Dat blijkt uit een patentaanvraag dat het Britse dagblad The Times in handen kreeg.

Nederlandse aandachts- en concentratietest: de d2

Het meten van prestaties op het gebied van selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratie is vaak een vast onderdeel van psychologisch onderzoek. De meest gebruikte aandachts- en concentratietest in Europa, de d2, is behalve in het Engels, Duits en Frans, nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.

Baas niet aansprakelijk voor burn-out
De werkgever is niet aansprakelijk voor de burn-out van een werknemer zolang hij aan twee voorwaarden voldoet. De arbeidsomstandigheden mogen niet abnormaal of excessief zijn en het bedrijf mag geen aanwijzingen hebben dat de persoonlijkheidskenmerken van de medewerker een verhoogd risico opleveren.
 
Intervisie

Oproep voor intervisiegroep op het gebied van Arbeid en Gezondheid in de omgeving van Nijmegen.

 
16th Annual Conference IERA 2008: Diversity and New Employment Relations 
Deadline for submitting abstracts: 1 maart 2008.
Wetenschappers tussen ambitie en illusie - Over persoonlijk loopbaanonderhoud in het hoger onderwijs 
Persoonlijk loopbaanonderhoud van medewerkers is tegenwoordig ook binnen wetenschapsorganisaties een actueel thema. Ruim driehonderd gedreven wetenschappers maken de balans op van hun loopbaan. De meeste van hen behoren, hoewel de veertig gepasseerd, niet tot 'de top'. Soms omdat iemand daar geen ambitie voor heeft, soms omdat het bereiken van de top een illusie is gebleken. 
Leidinggeven aan professionals? Niet doen! - Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie
Het gaat in dit boek over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren. 
Zonder wrijving geen glans - Leren samenwerken bij veranderen en innoveren
Grensoverschrijdend samenwerken in veranderprocessen is geen gemakkelijke en vanzelfsprekende zaak. Betrokkenen hebben verschillende beelden en opvattingen over de aard van de activiteiten, over de handelingsrichting, over de kennis die nodig is, over wat prioriteit heeft, over de doelen en over de verdeling van taken en rollen.
Hoera een conflict! Waarom teams conflicten nodig hebben
Waar wordt samengewerkt, ontstaan conflicten. Sterker nog: écht samenwerken lukt alleen wanneer teams de positieve kanten van hun conflicten weten te benutten. Alleen dan kan een groep mensen zich ontwikkelen tot een (h)echt team en beduidend betere resultaten boeken.
Motivatie - Denken over drijfveren sinds Darwin
Waardoor worden mensen gemotiveerd? Waar komen onze drijfveren vandaan? Vragen die niet alleen gesteld worden door psychologen en motivatietheoretici, maar door ieder die in z'n werkkring te maken krijgt met beïnvloeding van het gedrag van mensen. Dat kan zijn marketing en communicatie, maar ook in humanresourcesmanagement.
Schoonheid in organisaties - Op weg naar esthetisch verantwoord ondernemen 
Nederlandse organisaties zijn lelijk. Er werken lelijke mensen, die met lelijke motieven, in lelijke gebouwen en met lelijke processen lelijke producten en diensten voortbrengen. Waar we ons dagelijks omringen met kunst en mooie dingen, vergeten we oog te hebben voor schoonheid in ons werk.
Summit - Een gids voor managers op weg naar de top
Medewerkers in organisaties benutten gemiddeld slechts 57 procent van hun talenten en capaciteiten. De rest blijft onbenut. Maar al te vaak verschuilen mensen zich achter beperkingen die anderen hun hebben opgelegd of die zijzelf gecreëerd hebben. Het is namelijk een algemeen menselijke neiging in een comfortzone te blijven hangen.
Situationeel opleiden en leren - Het potentieel van individuele competenties voor organisaties
Centraal in dit boek staat de relatie van opleiden en leren met succesvol handelen in de werksituatie. Het is gebleken dat leren het meest effectief is als het plaatsvindt in werksituaties aan de hand van concrete problemen of in contact en overleg met collega's.
Functioneel nietsdoen 
Peter Ambagtsheer
Geregeld duiken er onderzoeken op waarin berekend en gemeten wordt hoeveel tijd medewerkers verlummelen, internetten, privézaken doen, slapen of zich zelfs met onzedelijke activiteiten bezighouden op het werk.
Boeiend Groeiend
Gerrit Altena
Onder de vlag van de Flinter Groep sloegen na een gedegen voorbereiding rederij Flinter en Ancora Shipping BV de handen ineen. Op 1 september 2006 wordt de implementatie van het beoogde veranderproces 'het komen tot één organisatie' met daarbij een 'win-win'situatie voor alle betrokkenen een feit onder het motto Flinter. No boundaries.
Maakt online assessment de psycholoog overbodig?
Tristan Lavender
De assessmentpsycholoog zoals wij die nu kennen, heeft zijn langste tijd gehad. Immers, welke organisatie stuurt een sollicitant anno 2008 nog langs bij een assessmentbureau, als dat bureau ook kwalitatief hoogwaardige en gebruikersvriendelijke selectie-instrumenten via internet kan leveren?
Fysiognomie en succes

Onlangs verschenen twee artikelen over ‘psychologisch’ onderzoek. Gesuggereerd werd dat je leiders op hun uiterlijk kunt selecteren. Dit ontlokte Peter Ambagtsheer het volgende commentaar: Onzin natuurlijk!

HRM Live! 2008

Op woensdag 5 en donderdag 6 maart 2008 staat Amsterdam RAI in het teken van Human Resources. Tijdens het vakevenement HRM Live! staan alle kerntaken op het gebied van In- en Uitstroom, Employee Benefit systemen, Opleiding, Ontwikkeling en Advies, en Arbo en Vitaliteit centraal.

2nd International Conference on Careers Research and Practice (ICCRP 2008)
Op 12 maart 2008 organiseren het Amsterdam Center for Career Research (ACCR) en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) dit Internationaal Loopbaancongres in Amsterdam. Het programma bestaat uit twee lezingen van internationale experts op het gebied van loopbaanontwikkeling en zes parallelle interactieve workshops.
EAWOP Small Group Meetings - Empowering Careers Research in Europe
The meetings will be held on 12 - 14 March 2008 in Amsterdam. The aim is to reinforce the dialogue among European researchers in order to integrate and empower European career research.
Congres Bedrijf in Beweging - Bevlogenheid, zingeving, motivatie en werkplezier  Live!
Dit zijn thema's van het 3e themacongres Gezonheidsmanagement Bedrijf in Beweging op 13 maart 2008 in Amersfoort. Krapte op de arbeidsmarkt, reorganisaties, andere manieren van werken, flexibilisering en globalisering, aangescherpte zekerheid en langer doorwerken: hoe combineer je dat met bevlogenheid, motivatie, werkplezier en zingeving?
Seminar Slagen en falen aan de top - Wat zijn de best practices bij het beoordelen en benoemen van (toekomstige) topmanagers?

De NIP-secties HRM en M&O organiseren dit seminar op 18 april 2008 te Amsterdam. De gang van zaken bij selectie en benoeming van toekomstige topmanagers is weinig transparant. Hoe de criteria worden vastgesteld en hoe kandidaten worden beoordeeld, blijft onduidelijk. Vanuit verschillende gezichtspunten werpen diverse sprekers hierover hun licht.

 
IWP Conference 2008
The conference will take place on 19th - 20th June 2008 at St Paul's Hotel, Sheffield UK, preceded by a series of workshops and an early career event on 18th June. The theme of the conference is: Work, Well-being and Performance: New Perspectives for the Modern Workplace.
6th Conference of the International Test Commission (ITC)
Het thema van de conferentie luidt: The Impact of Testing on People and Society; Enhancing the Value of Test Use. De sector A&O van het NIP is 'Silver' sponsor van deze conferentie, die plaatsvindt van 14 tot 16 juli 2008 in Liverpool UK.
 
XXIX International Congress of Psychology (ICP 2008)
ICP 2008, hosted by the German Federation of Psychological Associations, under the auspices of the International Union of Psychological Science (IUPsyS), will take place July 20 - 25, 2008 in Berlin, Germany. It offers a scientific program that will include more than 80 invited addresses with speakers from 44 countries and more than 200 invited symposia conveners from over 60 countries.
 
EAWOP Small Group Meetings - Job Insecurity in Europe: State of the Art and New Directions
The meetings will be organised on 17 - 19 september 2008 in Leuven, Belgium. The aims are: a) to present a state of the art of research on job insecurity, b) to discuss some unresolved issues in job insecurity research, c) to outline directions for future research, and d) to build a network of scholars focussing on job insecurity.
 
Cursussen Stichting Training en Scholing NIP

De Stichting Training en Scholing NIP organiseert in 2008 cursussen voor trainers/coaches, een workshop Werk en Psychische klachten, een cursus Zelfstandige Vestiging en een Telefoontraining voor medewerkers/ondersteunend personeel.

Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP en de Ooa krijgen korting op alle activiteiten.
Bij- en nascholen bij de NSPOH
De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies, gericht op uw dagelijkse praktijk en uw persoonlijk functioneren.
 
Schouten & Nelissen University - Master in Modules
De wereld verandert voortdurend. Om succesvol te zijn, moeten organisaties meebewegen. Maar hoe krijgt u medewerkers in beweging? Tijdens de 7-daagse Mastermodule Psychologie van Organisatieverandering van S&N University leert u hoe u organisatieveranderingen in de gewenste richting stuurt. Start 4 april. Leden van de NIP-sector A&O en WAOP krijgen 15% korting op de psychologiemodules.