Nederlands Insituut van Psychologen
 
 
A&O-items december 2018


Van de redactie

De dagelijkse waan regeert, stelt Sandra Rethmeier in deze laatste A&O-items van dit jaar. Moniek Bekker verklaart weer enkele belangrijke begrippen van de groepsdynamica. Volgens Godfried Westen lijkt er binnen ons vakgebied weinig aandacht voor toepassing van algoritmes en AI. Joke Tacoma droomt na een werkdag van elf uur rust. Huibrecht Boluijt daagt de werkgever uit met: ‘Huur eens een clown’. Ana Bloemraad adviseert om werknemers die al jarenlang in het bedrijf werken niet in een hoekje te stoppen waar ze verstoffen. Rik Duursma denkt met nostalgische gevoelens terug aan zijn eerste assessment. En René Ravenhorst schrijft over ‘betekenisgeving’, het vierde en laatste artikel in de serie over Psychologie in de boardroom.

Margreet de Jonge


Waar wil ik zijn...?

Sandra Rethmeier
Waar wil ik zijn als het water komt? Als het polderlandschap verandert in modderstromen, als de Veluwe vlam vat door verzengende hitte. Waar wil ik dan zijn?
Lees verder  
 

Het ABC van de Groepsdynamica (4)
Monique Bekker
Groepsdynamica bevat een rijke terminologie, waar eenieder die zich met groepen bezighoudt, kennis van zou moeten nemen. In de serie Het ABC van de Groepsdynamica worden telkens enkele belangrijke begrippen verklaard.
Lees verder  
 
Algoritmes en teleurstelling
Godfried Westen
Algoritmisering grijpt als een inktvlek om zich heen. Er is bijna geen sector waar toepassing van algoritmes en AI niet sterk groeit. Maar binnen ons vakgebied lijkt er weinig aandacht voor te zijn. Ik kan me vergissen.
Lees verder  
 
Vrije tijd
Joke Tacoma
Gijs van Dijk (PvdA, Tweede Kamer) wil het recht op vrije tijd wettelijk vastleggen, omdat mensen 's avonds en in het weekend benaderd worden voor of door hun werk.
Lees verder  
 
Adequaat verzuimbeleid? Huur een clown!
Huibrecht Boluijt
Als gezondheidspsycholoog ontmoet ik zowat dagelijks mensen die opgebrand zijn, uitgeput en gedesoriënteerd. Ander gedrag, ook op de werkvloer, is noodzakelijk.
Lees verder  
 
De dag van mijn assessment
Rik Duursma
Ok, het moment van de waarheid: tijd voor mijn assessment. Ik log in via de link die ik van het assessmentbureau heb ontvangen en zie een aantal games voor mij klaar staan. Leuk, ik ben wel goed in puzzelen dus dit moet wel lukken.
Lees verder  
Oude hond nieuwe trucjes leren
Ana Bloemraad
Om de tekorten op de arbeidsmarkt de komende jaren op te kunnen vangen, is een duurzame inzetbaarheid van ouderen (50 tot 70 jaar) een belangrijk punt.


Lees verder
 
 
WAOP Awards
masterthesis
During the WAOP conference on the 21st of November at the KU Leuven, the WAOP best dissertation price was awarded again. First, second and third price were awarded to Inge Wolsink, Michelle Van Laethem and Haijang Wang. The first two dissertations can be downloaded.


Lees verder
 
 
Psychologie in de boardroom - Psychologische kennis en inzichten voor toezichthouders en bestuurders van organisaties (4)
Een boek van René Ravenhorst en Cora Reijerse (met medewerking van Theo Poiesz en Paul Kop). In de aanloop naar de publicatie van hun boek presenteren zij een serie van vier artikelen in A&O-items. In deze editie schrijft René Ravenhorst over betekenisgeving.
Lees verder  
Nieuws

Onderzoek naar psyche en brein van ondernemer
Wat is een ondernemer? En wat maakt een ondernemer succesvol? In haar proefschrift relateert Indy Bernoster psychologie en biologie aan ondernemerschap. Bron: EUR

Samen sterk tegen werkstress
Psychosciale Arbeidsbelasting (PSA) leidt tot hoge maatschappelijke kosten. De Arbeid- en Gezondheidpsycholoog  (A&G-psycholoog) wordt vaak ingevlogen als de nood aan de man is. Bovenaan het verlanglijstje van Maud van Aalderen (A&G-psycholoog NIP) van Lagerweij staat meer samenwerking met de bedrijfsarts. Maar hoe organiseer je dat? Bron: NIP

Generatiedenken is grote onzin
Generatiedenken is breed geaccepteerd. In de media lezen we regelmatig over verschillen tussen generaties en ook de wetenschap houdt zich ermee bezig. Wat weten we erover? Bron: UU


Flexwerken
Christina Wessels promoveerde vorig jaar aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek over de effecten van flexwerken. Ze zag dat het invoeren van nieuwe werkplekken geen invloed had op de geestelijke gezondheid, productiviteit of inzet van het personeel. Niet positief, maar ook niet negatief. Heeft het dan wel zin, het invoeren van al die flex-kantoren? Bron: AD


Mannen zijn de norm in de wetenschap
Het zijn altijd vrouwen die zich moeten aanpassen om een carrière te maken in de wetenschap. Selectiecommissies stellen zichzelf nauwelijks de vraag of zij zich anders moeten opstellen, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Bron: RU

Sociale media en depressie: een ingewikkelde relatie
Ondanks de enorme populariteit van sociale media is er veel discussie over hun invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn. Nieuw onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam laat een verband zien tussen passief gebruik van sociale media en symptomen van depressie zoals eenzaamheid en vemoeidheid. Bron: UvA

Kwetsbare ouderen gebaat bij maatwerk
De hooggespannen verwachtingen van integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden niet waargemaakt. Deze vorm van zorg moet meer worden toegespitst op individuele behoeftes. Kwetsbare ouderen hebben maatwerk nodig, blijkt uit het proefschrift van Willemijn Looman.
Bron: EUR

Hoe is het in 2030 met de werkgelegenheid gesteld?
De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en Artificial Intelligence roepen veel angst op voor de toekomstige werkgelegenheid en deze angst is niet ongegrond. Onderzoeksbureau McKinsey heeft op basis van observeerbare trends een schatting gemaakt van de werkgelegenheid in 2030. Bron: mijnzakengids.nl

Het online delen van negatieve emoties heeft positief effect
Dagelijks delen veel jongeren negatieve emoties via social media. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op. Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces van delen en feedback geven en vond positieve effecten op het bijstellen van emoties. Bron: UvA

Balans tussen werk en privé: zet ik het in mijn cv of niet?
Werknemers en organisaties realiseren zich steeds meer hoe belangrijk het is om een goede balans te hebben tussen werk en privé. Karin Proost en Dieter Verhaest onderzochten hoe bedrijven reageren als een sollicitant in zijn cv aangeeft dat hij of zij die balans belangrijk vindt. Bron: OU

Marianne van Woerkom benoemd tot bijzonder hoogleraar
Hoe kan positieve psychologie bijdragen aan het optimaal functioneren van werkende mensen? Die vraag gaat Marianne van Woerkom onderzoeken als bijzonder hoogleraar Positieve Organisatie Psychologie. Bron: EUR

Hoe digitale algoritmes ons dagelijks leven sturen
Aan de hand van historische en hedendaagse voorbeelden laat Evelyn Wan de vormen van macht en uitbuiting zien die vandaag de dag in het tijdperk van algroritmen zichtbaar worden. Bron: UU

Zelfsturende teams leiden niet tot meer gelijkheid onder collega’s
Om ervoor te zorgen dat teamleden in zelfsturende teams als gelijken met elkaar kunnen samenwerken moet een leider een duidelijke structuur bieden, zodat teamleden niet onderling hoeven uit te vechten wie de baas is. Dat concluderen onderzoekers aan de Universiteit van Groningen. Bron: RUG

Faculteiten Sociale Wetenschappen slaan handen ineen bij ethische toetsing
De decanen van de faculteiten in de Sociale- en Gedragswetenschappen in Nederland ondertekenden op 14 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de ethische toetsing van onderzoek.  Bron: nethics.nl

Aukje Nauta over duurzame inzetbaarheid: ‘Werkgevers, kies eens voor liefde’
‘Werknemers als wegwerpartikel? Het gebeurt, maar hoeft niet.’ Dat stelt Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en hoogleraar duurzame inzetbaarheid. En ook: ‘Veel van wat organisaties uitproberen, is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.’ Bron: Universiteit Leiden


Meer psychische vermoeidheid ervaren door werk
In 2017 gaf 16 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar aan zich minstens een paar keer per maand psychisch vermoeid te voelen door het werk. In 2015 meldde nog 13 procent van de werknemers deze klachten. Werknemers ervaren deze klachten bijna twee keer zo vaak als zelfstandig ondernemers. Bron: CBS


Bedrijven en wetenschappers publiceren 1e aanzet voor een nationale AI-strategie
Om te zorgen dat Nederland succesvol wordt in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) publiceerde het publiek-private samenwerkingsverband AINED op 6 november 2018 een eerste aanzet voor een Nederlandse AI-strategie. Bron: Digital Society

Gezinsleven beïnvloedt kwaliteit van werk
Dat werk en privé niet twee verschillende werelden zijn, maar twee domeinen die elkaar doorlopend beïnvloeden – positief én negatief – blijkt uit het proefschrift van arbeids- en organisatiepsycholoog Danyang Du. Bron: EUR

Wat impulsiviteit, stress en seks met elkaar gemeen hebben
Ben jij impulsief? Dan ervaar je waarschijnlijk meer stress. En wist je dat de oorsprong daarvan mogelijk ligt in jouw voortplantinsstrategie? Prof. dr. Dimitri van der Linden, bijzonder hoogleraar Cognitie en Motivatie in Stress en Bevlogenheid aan Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, geeft tekst en uitleg. Bron: EUR

 
Boeken

Psychologie in de boardroom – vooroordelen, samenwerking, betekenis
René Ravenhorst & Cora Reijerse (met medewerking van Theo Poiesz en Paul Kop)
De toezichthouder houdt toezicht, de bestuurder bestuurt. Deze tweedeling is voelbaar aan verandering onderhevig. De psychologie in de boardroom kan daar duiding aan geven.

De kracht van organisch leiderschap – Hoe je het zelforganiserende vermogen in mensen aanwakkert
Ronald van der Molen
Dit is het eerste Nederlandse boek over organisch leiderschap en bevat concrete handvatten om de autonomie en bevlogenheid van mensen te vergroten

Algoritmisering, wen er maar aan! – Leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie
Jim Stolze
Toegespitst op verschillende branches beschrijft Jim Stolze op verhelderende wijze hoe algoritmen werken, welke impact ze hebben en welke kansen of bedreigingen ze met zich meebrengen.

 
Boeken

Emotiekaarten (spel) – Face your emotions
Michiel Hulsbergen
Emoties zijn overal en bijna ongemerkt sturen ze voortdurend ons gedrag – zeker ook in organisaties. Gezichtsexpressies maken dit zichtbaar. De Emotiekaarten helpen emoties te herkennen en benutten.

Werkgeluk werkt! – Een praktisch model voor HR professionals en managers
Lieke Bezemer
Als het goed gaat met je werknemers, gaat het goed met jouw bedrijf. Gelukkige medewerkers die doen wat bij ze past, leveren namelijk aantoonbaar betere resultaten..

How 2 ACT - Procesgerichte interventies op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Gijs Jansen
Gijs Jansen neemt je mee naar het hart van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In simpele, duidelijke taal, en met de nodige dosis humor en lichtheid, word je uitgenodigd om dit vrolijke gedachtegoed tot in je tenen te gaan ervaren..

 
The Tao of Dialogue
Paul Lawrence, Sarah Hill, Andreas Priestland, Cecilia Forrestal, Floris Rommerts, Isla Hyslop, Monica Manning
2019 – Routledge

The Heart of Coaching Supervision – Working with Reflection and Self-Care

Eve Turner, Stephen Palmer
2018 – Routledge
 
The Social Psychology of Change Management – Theories and an Evidence-Based Perspective on Social and Organizational Beings
Steven ten Have, Wouter ten Have
2018 - Routledge

Educational Leadership, Organizational Learning, and the Ideas of Karl Weick
Edited by Bob L. Johnson Jr., Sharon D. Kruse
2019 - Routledge
 
Internetpublicaties
 
Oproepen
Schrijven voor A&O-items?
Voor 2019 worden weer leden opgeroepen af en toe een artikel of column voor A&O-items te schrijven. Over actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O/A&G-psycholoog? Schroom niet en mail voor meer informatie naar aeno-items@kpnmail.nl 

Met jouw masterthesis 'in the picture'?
Wil je als A&O-/A&G-psycholoog met je masterscriptie in A&O-items in beeld te komen in de rubriek Masterthesis? Mail dan naar aeno-items@kpnmail.nl voor nadere informatie.

Vrijdagmiddagbijeenkomsten NIP-sectie Arbeid & Organisatie (A&O)
De vrijdagmiddagbijeenkomsten van de NIP-sectie A&O zijn nog steeds een groot succes. Zowel bij de sprekers als deelnemers! Heb je nog nieuwe ideeën of onderwerpen? Stuur dan je input of reactie naar secretariaat@psynip.nl

Manifest samenwerken aan duurzaam werken
Door Factor Vijf, SBI Formaat en ruim 90 meedenkers een persoonlijke uitnodiging aan iedereen.
On tour with professors

In collaboration with KLI, WAOP offers four 1-day seminars a year in which you can visit senior Work and Organizational Psychology Professors to learn about their successful methodological and theoretical approaches. These highly interesting seminars are specifically designed for PhD students in the Netherlands and Belgium. The following seminars are confirmed for 2019:

  • Jan de Jonge - Match making and match breaking: The DISC-R model
    22 februari 2019: Eindhoven
  • Tinka van Vuuren - Sustainable employability 
    21 maart 2019: Utrecht
  • Hans de Witte - Job Insecurity versus Perceived Employability – debating similarities and differences of two ‘twins’
    3 mei 2019: Utrecht

Lees verder

 
Agenda
 
Archief  
Colofon  
Reageren  
 
Facebook   Twitter   Linkedin