Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie
Jaargang 11, nummer 2, april 2013

Beste collega,

In deze editie volop aandacht voor scholing en opleiding. 'De Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie - er is veel water door de Rijn gevloeid voor het zover was. Maar het werk is nog lang niet af', aldus Peter Ambagtsheer in zijn column. Sandra Rethmeier ziet als wenkend perspectief een brede inzet van alle A&O-kennis en expertise in het onderwijs. Bernadette Janssen, winnaar van de NVP Future Award, adviseert met het oog op de toekomst: combineer duurzame innovatie, arbeidsrelaties en flexibiliteit.

De redactie

 

 

    verschijning
    & deadlines

    contact
    afmelden
    archief

Aanhoudende cognitieve beperkingen bij burn-out
Uit onderzoek van Arno van Dam blijkt dat een kwart van burn-outpatiŽnten last blijft houden van aandachts- en concentratieproblemen en na twee jaar nog steeds niet werkt. Bron: RU
Kritiek op de baas vriendelijk verpakken
Machtige mensen houden er niet van om kritiek te krijgen. Vooral als het gaat om een machtig iemand met een wat onstabiele persoonlijkheid. Zo blijkt uit onderzoek van Jana Niemann. Bron: RUG
Ontknoping Groot Nationaal Onderzoek
Lichte stressgevoeligheid is goed voor je geheugen. Mensen die matig stressgevoelig zijn en lichte stress hebben in hun dagelijks leven, hebben een goed werkgeheugen. Maar zowel bij een zeer lage als zeer hoge stressgevoeligheid vermindert het werkgeheugen. Bron: UM
Hoe rechtvaardiger de selectie, hoe meer talentvolle sollicitanten
Kennisintensieve bedrijven op jacht naar talent doen er goed aan te zorgen voor een rechtvaardig sollicitatieproces en de rechtvaardigheidsverwachtingen bij potentiŽle sollicitanten gestructureerd te managen. Aldus Brigitte Geenen in haar proefschrift. Bron: OU
Hard zoeken geen garantie voor passende baan
Naast hard zoeken zijn er andere, belangrijkere en betere routes die kunnen leiden tot het vinden van een passende baan, concludeert Jessie Koen in haar proefschrift. In tijden van werkloosheid is employability de meest geschikte route naar passend werk. Bron: factorvijf.eu
Handreiking duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers
De Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Bron: RU
Gemiddelde cijfer bij afstuderen voorspelt salaris
Monique Blijker analyseerde in haar onderzoeksproject de voorbereiding van studenten in de bedrijfskunde op de eisen van de arbeidsmarkt. Bron: OU
Waarom personeelsmanagement overbodig wordt
Het duurt niet lang meer of personeelsmanagement wordt overbodig. Dat stelt Ben Ligteringen, oud-hoofdredacteur van het blad voor personeelswerk PW, in zijn proefschrift. Hij schetst twee scenario's voor het einde van HRM. Bron: RU
Persoonlijke hulpbronnen helpen werknemer bij organisatieverandering
In haar proefschrift toont Machteld van den Heuvel aan dat psychologische hulpbronnen bijdragen aan het succesvol aanpassen van werknemers aan organisatieverandering. Bron: UU
Winnaars David van Lennep Scriptieprijs 2012
De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Jeanine van Mersbergen, Alina Feinholdt en Chang Lu ontvingen respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs. Bron: innovatiefinwerk.nl 

 

De psychologie van arbeid en gezondheid
In deze geheel herziene, derde editie enkele nieuwe hoofdstukken over bijvoorbeeld ouder worden, baanonzekerheid en pesten op het werk. Dit boek is een must voor eenieder die werkzaam is op het terrein van arbeid en gezondheid.
Hoe krijgen ze me zo gek? - Over het zťlf aanpakken van frustraties, inclusief gedrag en andere werkdilemma's

Wordt u soms ook gek van de mensen in uw team? Dit boek leert u op een ontspannen maar zeer effectieve manier leiding te geven. Managen wordt leuker en succesvoller dan ooit tevoren.

Praktijkboek intervisie - Meer vermogen door collegiale blik
Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering.
En toen waren er zzp'ers
De opkomst van zzp'ers roept allerlei vragen op als het gaat om de sociale bescherming tegen risico's, zoals arbeidsongeschiktheid en armoede. Verschillende auteurs presenteren in deze bundel hun meest recente inzichten en onderzoeksbevindingen.
Helemaal vrij! - Doorwerken tot je 67ste is helemaal niet nodig!
Nu steeds meer economen waarschuwen dat de huidige crisis misschien nog wel jŠren zal duren en pensioenuitkeringen steeds meer op de tocht komen te staan, is het zaak je eigen plan te trekken.
Spiegel aan de top - Over de praktijk van executive coaching
Coaching is nog altijd bezig aan een opmars, executive coaching in het bijzonder. Waar het over gaat, wat er aan de top wordt besproken, blijft echter vaak binnenskamers. Ook de kennisvorming is tot op heden een onontgonnen terrein.
De slimme organisatie - De toekomst van werk, leiderschap en innovatie
'De slimme organisatie' is het sluitstuk van Menno Lantings trilogie over digitalisering, leiderschap en organisatie. Eerder verschenen 'Iedereen CEO' en 'Connect'.
Registerpsycholoog staat en valt met opleidingen
Peter Ambagtsheer
Veel NIP-leden uit de sector Arbeid en Organisatie hebben zich inmiddels laten registreren als registerpsycholoog NIP. Dat mag wel een succes heten. Het werk is alleen nog lang niet af.
Combineer duurzame innovatie, arbeidsrelaties en flexibiliteit
Bernadette Janssen
Zijn flexibiliteit en duurzame arbeidsrelaties te combineren? Ook in relatie tot innovatie en milieu?
Werkend perspectief
Sandra Rethmeier
Het onderwijs staat bol van zorg voor de nieuwe generatie. Een brede inzet van alle A&O-kennis en expertise in het onderwijs is hard nodig.

INTERNETPUBLICATIES

Blok aan het been of belangrijk potentieel?
De A&O-psychologie biedt verrassende en effectieve benaderingen van wat wel het probleem van de vergrijzing wordt genoemd. De A&O-groep Duurzame inzetbaarheid, bestaande uit vijf registerpsychologen NIP/ Arbeid & Organisatie, verzamelt kennis en (voorbeelden van) interventies gebaseerd op wetenschap. Onlangs verscheen hun eerste artikel in Personeelbeleid over de potentie van senioren onder de titel 'Blok aan het been of belangrijk potentieel?'
| Artikel
| Literatuur


| Vitaliteitsmanagement: hoe vitaal blijven?
Tinka van Vuuren, managementsite.nl, 14 april 2013.
| Klaar voor permanente verandering?
Interview Bernadette Janssen, HR Magazine, maart 2013.

Scholingsagenda NIP
In de scholingsagenda vindt u een overzicht van cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen. Deze zijn alle geaccrediteerd voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.
Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.
Masterclass Starten van je eigen praktijk
Op 24 mei en 7 juni 2013 organiseert Eigen Bedrijf NIP opnieuw de succesvolle tweedaagse masterclass voor BIG- en/of NIP-geregistreerde psychologen in de zorg die met de gedachte spelen een eigen praktijk te starten. Locatie: Utrecht.
Masterclass Senioren in de organisatie: ontdek en gebruik het potentieel
Registerpsychologen NIP/ Arbeid & Organisatie Louise Boelens, Karen Hillige en Mieke Verbaarschot organiseren op 5 juni 2013 de masterclass Senioren in de organisatie. Locatie: NIP/Utrecht. NIP-leden krijgen 10% korting. Accreditatie is aangevraagd bij A&O-NIP.
Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP en de Ooa krijgen korting op alle activiteiten.
Bij- en nascholen bij de NSPOH
De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies, gericht op uw dagelijkse praktijk en uw persoonlijk functioneren.