algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 10 - nr. 2 - april 2012Generaties! Werk in uitvoering - Hoe alle generaties onze cultuur veranderen

Generaties veranderen de cultuur in organisaties. Organisatiepsycholoog en generatie-expert Aart Bontekoning beschrijft de kenmerken van de nu levende en werkende generaties.

Hij legt uit hoe generaties de cultuur in organisaties veranderen. Generaties vervullen daarmee hun evolutionaire functie. Zo schetst hij onder meer hoe de verbindende generatie X (1955-1970) een nieuwe generatie leiders vormt en schetst hij de eerste contouren van zowel een nieuwe generatie senioren als kinderen. Van beiden weten we van hun invloed nog weinig. Ook de kritiek van generaties op elkaar komt aan de orde, hun sterke en zwakke kanten en de tijdgeest in hun jeugdjaren.

Wat hebben generaties gemeen? Waarin verschillen ze van elkaar, hoe zijn ze te verbinden en tot vruchtbare samenwerking te brengen? Welk effect hebben elkaar - in een levensfase - opvolgende generaties op de Nederlandse (werk)cultuur? Het zijn zeer actuele vragen waar veel managers, (hrm-)professionals, opleiders, politici en bestuurders mee worstelen.

Nog steeds is Aart Bontekoning de enige in de wereld die op dit thema promoveerde. Met zijn vorige boek 'Het generatieraadsel' schreef hij hét basisboek over alle (werkende) generaties. Als veelgevraagd spreker en door toepassing van zijn onderzoek maken inmiddels veel organisaties en opleidingen gebruik van zijn unieke kennis.

'Generaties! Werk in uitvoering' maakt helder hoe het collectieve talent van alle generaties veel beter kan worden benut.

Aart Bontekoning (2012). Generaties! Werk in uitvoering - Hoe alle generaties onze cultuur veranderen.
Mediawerf; 153 pagina's; € 19,95.
EAN: 9789490463212.