algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 10 - nr. 2 - april 201252 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers - Voor besluitvorming en visieontwikkeling in teams

Het is tijd voor nieuwe werkvormen die oude patronen doorbreken en die tot nieuwe inzichten leiden. Frank Groot heeft voor dat doel 52 technieken verzameld en doorontwikkeld.

Als manager hebt u veel vergaderingen: teammeetings, afdelingsoverleggen, stuur- en projectgroepen, management- en directiemeetings. Tijdens die vergaderingen moeten in korte tijd veel beslissingen genomen worden, of wordt een gezamenlijke visie of beleid ontwikkeld. Maar dat gaat lang niet altijd even snel, ...als het al lukt.

Dit soort zakelijke besprekingen kan veel effectiever en creatiever verlopen, door gebruik van patroondoorbrekende werkvormen: denktechnieken die tot nieuwe inzichten leiden en een heldere structuur geven aan visie- en besluitvorming.

Frank Groot heeft in de loop der jaren 52 van deze technieken (door)ontwikkeld die in dit boek volgens een vast stramien beschreven staan: waarvoor gebruikt u de denktechniek?, wat is het resultaat?, welke stappen doorloopt u? en welk deel van het brein wordt hierbij ingezet?

'52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' is een inspirerend en praktisch boek voor iedere manager die denkpatronen wil doorbreken, in zijn organisatie, in zijn team en bij zichzélf. De rationele en creatieve denktechnieken in dit boek zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten in breinonderzoek en groepsdynamica.

Frank Groot (2012). 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers - Voor besluitvorming en visieontwikkeling in teams.
Van Duuren Management; 175 pagina's; € 24,95.
EAN: 9789089651204.