algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 9 - nr. 2 - april 2011


De A&O-psycholoog als coach

Karin Eikmans
In coachland is een veelheid aan verschillende typen coaches ontstaan. De naam coach heeft zijn betekenis verloren. Welke rol kan de A&O-psycholoog vervullen om het vak coach weer van een nieuwe betekenis te voorzien in de huidige veranderende markt?


Arbeids- en organisatiepsychologen zijn werkzaam op het snijvlak tussen mensen, werk en organisaties. Wij kunnen psychologische modellen en theorieën koppelen aan specifieke interventies en behandelstrategieën. En juist daarin ligt mijns inziens de meerwaarde van de A&O-psycholoog in coachingstrajecten: vanuit een gedegen achtergrond op doelgerichte wijze de relatie tussen mens, werk en organisatie versterken.

Economische malaise en coachingsvraag
De executive coach. De spirituele coach. De bewustzijnscoach. De Lifecoach. Voor de recessie in 2008 schoten de coachingsbureaus als paddenstoelen uit de grond. Vele specialiseerden zich en wilden een uniek concept op de markt zetten. Zowel de particuliere als zakelijke markt maakten dankbaar gebruik van deze veelzijdigheid. Door de economische malaise van de afgelopen jaren echter, gingen organisaties  steeds minder in hun medewerkers investeren. Zij voelden zich genoodzaakt tot 'de hand op de knip’ om het hoofd boven water te kunnen houden. Met het risico dat hun innovatie- en ontwikkelprocessen tot stilstand zouden komen.

Doelgericht, concreet en meetbaar
Inmiddels zie ik een trend binnen organisaties ontstaan dat zij weer in hun personeel willen investeren. En ook dat zij behoefte hebben aan specifieke professionele begeleiding om coachingstrajecten doelgericht, concreet en meetbaar op te stellen, dat wil zeggen SMART-geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). De tendens om SMART te denken en handelen is in de huidige markt van groot belang. Investeringen in personeel moeten zichzelf terugverdienen, coachingstrajecten moeten een maximaal resultaat hebben. Wij, A&O-psychologen, kunnen effectief op deze tendens inhaken.

Organisaties stellen zich de volgende vragen: Wat kan een coachingstraject de organisatie opleveren? Wat is de return on investment? Niet alleen maar in termen van een meer bevlogen medewerker, maar simpelweg ook in monetaire eenheden. Dat is immers hoe organisaties in deze markt kunnen overleven.

Deze resultaatgerichtheid komt niet overeen met de aanpak van de diverse coaches. De werkwijzen van de verschillende typen coaches zijn té vaag en onduidelijk geworden. De A&O-psycholoog daarentegen, beschikt over een gedegen basis van theorie, praktijkervaring en zelfontplooiing. Hij is opgeleid om kritisch te denken. Als geen ander weet de A&O-psycholoog, hoe meetbare resultaten behaald kunnen worden. Een meerwaarde die vertrouwen wekt.

Waardes van weleer
Niet alleen maar doelgerichtheid, concreetheid en meetbaarheid zijn belangrijk. Ik zie ook een tendens bij (met name) zakelijke opdrachtgevers dat men streeft naar meer professionaliteit, zakelijkheid, directheid en eerlijkheid. Principes als ‘afspraak is afspraak’ en ‘voor wat, hoort wat’ zijn van toepassing. Noem het de waardes van weleer, in een tijd waarin deze principes niet altijd even vanzelfsprekend meer zijn. Maar laten we wel wezen: is dit niet gewoon wat de zakelijke markt van coaches verwacht en zouden coaches dit ook niet standaard moeten bieden aan de markt van nu?

Ik ben van mening dat de A&O-psycholoog in alle opzichten aan de huidige marktvraag voldoet. Dankzij zijn vakkennis en professionaliteit sluiten marktvraag en -aanbod goed op elkaar aan.

Karin Eikmans is PSYCHOLOOG NIP en heeft een coachings- en adviesbureau All Eyes On You in Utrecht.

Reageren? Mail naar A&O-items.