Beste collega,


Sinds kort verstuurt het NIP geen mailings meer. In plaats daarvan ontvangt u behalve de wekelijkse NIP-nieuwsbrief voortaan ook tweewekelijks de NIP-agenda met alle door het NIP georganiseerde vakinhoudelijke bijeenkomsten. Het kan zijn dat u in de overgangsfase een aantal zaken heeft gemist. Vandaar tussendoor deze extra, maar 'uitgeklede' editie van A&O-items. De volgende A&O-items verschijnt weer in zijn oorspronkelijke jasje op 18 november.


De redactie


-
-NIP A&O-congres 2015 - De toekomst van werk
10 november 2015 in Utrecht


8 accreditatiepunten voor A&O-congres

Accreditatie is verleend voor de registers

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP - 8 punten

Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP- 8 puntenKortingsactie klant/opdrachtgever

A&O-psycholoog & lid van het NIP? Voor slechts € 175 neemt u uw klant/opdrachtgever mee naar het A&O-congres. Laat zien wat uw toegevoegde waarde is!Jaarlijkse sector- en sectievergadering A&O NIP - 16 november 2015 in Utrecht

Met onder andere het Jaarplan 2016 ter goedkeuring, kennismaking bestuursleden en benoeming nieuwe ledenafgevaardigden.

Vooraf een workshop door Renate Grønvold Bugge uit Noorwegen. 


Uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering publiceren wij het jaarplan ter inzage op de website.


Accreditatie is aangevraagd voor de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

Ledenraadafgevaardigden Sector Arbeid & Organisatie NIP

De sector Arbeid & Organisatie NIP zoekt per 16 november 2015 meerdere Ledenafgevaardigden. Voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. Reacties graag vóór 10 november.
Workshop  VOORAFGAAND AAN JAARLIJKSE SECTOR- EN SECTIEVERGADERING A&O NIP

Organisational perspective is needed when disaster strikes. How the Norwegian labour party managed the terror attack by Breivik in Norway on the 22nd of July 2011.

16 november 2015: Utrecht. 


Geaccrediteerd voor de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor 1 punt. Scholingsagenda NIP

In de scholingsagenda vindt u alle cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen die geaccrediteerd zijn voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.