Beste collega,


Alweer de laatste A&O-items van dit jaar! Van het zeer geslaagde A&O-congres staan de presentaties met impressie inmiddels online. Evenals het concept Jaarverslag 2016 van de NIP-sector A&O. Peter Ambagtsheer verliest zich in ‘what if’ analyses. Ana Bloemraad interviewt AI-expert Cora Reijerse. ‘Respect voor jou en mij’, wenst Sandra Rethmeier voor 2016. ‘De positieve psychologie is booming’, aldus Joke Tacoma. Godfried Westen ziet de Zwarte Piet-discussie als olie op een smeulend vuur. En in deze eindejaarseditie als vanouds ook weer de oproep aan psychologen om zich in 2016 wederom veelvuldig met de pen te presenteren…


De redactie


-
-

Presentaties NIP A&O-congres 2015 online!

De presentaties en foto-impressie van het NIP A&O-congres De Toekomst van Werk staan online. Bron: NIP


Jaarplan 2016 online!

Het (concept) Jaarplan 2016 van de NIP-sector A&O staat online. Alleen toegankelijk voor NIP-leden (inloggen). Bron: NIPRuzie op het werk: de stem van werknemers in de arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw

In haar oratie beargumenteert Agnes Akkerman waarom het ontmoedigen en belemmeren van mondigheid bij werknemers veel ingrijpender en verstrekkender kunnen zijn dan we tot nu toe aannemen. Bron: RUGOnderzoek naar houding van omstanders bij pesten op het werk

Roelie Mulder deed onderzoek naar de omstanders bij pesten op het werk: hun emoties bij het waarnemen van pestgedrag en het effect ervan op hun bereidheid te helpen. Bron: OUNegatief mensbeeld belemmert besturing van organisaties

Vaak wordt aangenomen dat management accounting en control-systemen in organisaties nodig zijn om te voorkomen dat werknemers opportunistisch handelen en hun eigen belangen behartigen. Bron: managersonline.nl  Hoe een gezamenlijke werkplek meer oplevert dan alleen een gratis lunch
Steeds meer zelfstandig ondernemers klappen hun laptop open op gratis 'coworking'-locaties. Maar levert het ook wat op voor je onderneming? Ja, volgens Vareska Van de Vrande en  Michiel Tempelaar. Bron: EU 


Mensen kunnen nog veel leren van leiderschap van dieren
Mensen zijn in vergelijking met zoogdieren helemaal niet zulke krachtige leiders. Dat ontdekte een internationale groep wetenschappers, waaronder VU-hoogleraar Mark van Vugt. Bron: VU


Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging

Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om meer te gaan bewegen kunnen veel baat hebben bij een online interactief programma dat motiverende gesprekken met hen voert. Bron: OU Minachting en hoogmoed aan de basis van slecht leiderschap
Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken te zijn van onethisch gedrag door leidinggevenden. Zo blijkt uit onderzoek van Stacey Sanders. Bron: RUG   


Leiders van toekomst luisteren voordat ze oordelen
De hedendaagse leider moet een dialoog kunnen voeren als het gaat over de fundamentele problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, aldus Rens van Loon in zijn oratie. Bron: Tilburg University 
Auteurs gezocht voor A&O-items
De redactie van A&O-items zoekt voor 2016 weer NIP- en WAOP-leden die af en toe een artikel of column willen schrijven. Het gaat om actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O-psycholoog. Wilt u volgend jaar een bijdrage leveren, mail dan naar A&O-items.  


Week van de werkstress! A&G-ers/A&O-ers laat jullie expertise zien!

Wellbeing at Work 2016 (TNO/VUumc)
Deadline abstracts: 1 december 2015De
NIP Boekenclub is een initiatief van het NIP en Boom Psychologie. NIP-leden krijgen speciale korting op een selectie vakliteratuur.

LOG IN
Vat op verandering - Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is?
Elke organisatieverandering is anders en elke verandering wordt gaandeweg anders. Wat in de ene situatie werk, brengt in de andere juist schade toe.


Zelfregie terug in het werk - Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
Onze uiterst complexe en onvoorspelbare maatschappij vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en aansturing van organisaties.


Het slapende brein - Slaap, een voorwaarde voor welzijn en presteren
Slaapproblemen vormen een toenemend probleem. Het is dan ook goed dat slaap meer aandacht krijgt, zowel in wetenschappelijke als in maatschappelijke kring.


Identiteit: uitsluiten of verbinden
Vooraanstaande auteurs uit de wereld van o.a. psychologie, psychiatrie, organisatieontwikkeling en HRM gaan in op de vragen en problemen die identiteit en uitsluiting oproepen.


Het grote 50+ Werkboek - Zo kom je weer aan het werk
Dit boek geeft een motiverende en realistische kijk op de hedendaagse arbeidsmarkt. Hoe verover en behoud je als 50-plusser je plek?


Vechten tegen verveling - Gevangen in een bore-out
Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. 


Leve het tweede leven! - Tien verhalen, tien karakters, tien nieuwe levens
Uit gewone mensenlevens zijn grote lessen te halen. Tien bijzondere eigenschappen die ieder mens bezit en zou kunnen aanspreken om zijn leven om te gooien.


BOEKEN - ENGELS
.................................................................


Work Motivation in Organizational Behavior, Second Edition
Craig C. Pinder (2015). Psychology Press.The Ostrich Effect - Solving Destructive Patterns at Work
William A. Kahn (2015). Routledge. 

 

What If

Peter Ambagtsheer

Ergens een paar decennia geleden heb ik een poos economie gestudeerd. Niet voor een diploma maar voor de lol (je hebt van die mensen). 

Eén van de activiteiten van sommige economen is het maken van 'what if' analyses. Ik verlies me daar nog wel eens in.MEET THE EXPERT

..................................................................


Cora Reijerse, expert in Appreciative Inquiry (AI) 


Onder de noemer Meet the Expert interviewt Ana Bloemraad professionals, onder meer op het gebied van Arbeid- en Organisatiepsychologie.


Wederzijds respect - Een pittige uitdaging

Sandra Rethmeier
Je kent vast het gevoel dat je je ergens in het nauw gedreven voelt. Dat je professionele mening niet zomaar op prijs wordt gesteld en je jezelf afvraagt waar je mee bezig bent.Geluk

Joke Tacoma
Heeft u zich al verdiept in de positieve psychologie? Ik wel en ik vind het geweldig. De geboorte van een feit

Godfried Westen

Nu Sinterklaas weer afzienbaar voor ons ligt, is het misschien het moment om even terug te kijken naar de vorige viering. Afstand is makkelijker wanneer iets in het verleden ligt, maar het is geen garantie.


INTERNETPUBLICATIES

..................................................................


De tijd die voor ons ligt vraagt om innovatie

Simone Lensink (2015). Interview met Marjolein Ten Hoonte. Personeelbeleid, 3, 12-15.


Sociaal kapitaal cruciaal bij duurzame inzetbaarheid

Interview met Aukje Nauta. NBBU Flexibel Werkt, 14-16, najaar 2015.


Intrapreneurship stimuleren?

15 oktober 2015, innovatief in werk.nl


Positive Education around the world: Perspectives from Asia and Europe

Ilona Boniwell, Blog 02-10-2015, ipositive-education.net.


The experience of cognitive behavioural group coaching with college students: An IPA study exploring its effectiveness 

Torbrand, P. & Ellam-Dyson, V. (2015). International Coaching Psychological Review, 10(1), 76-93.
Scholingsagenda NIP

In de scholingsagenda vindt u een overzicht van cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen. Deze zijn alle geaccrediteerd voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.

Thema-avond Vluchtelingen -  Rol en verantwoordelijkheid van psychologen
23 november 2015: Utrecht. Accreditatie aangevraagd bij onder meer A&O/A&G NIP


W
EBSITES ARBEID & ORGANISATIE NIP
...........................................................................................
Bezoek regelmatig onderstaande websites voor de meest actuele informatie!

Projectgroepen A&O
De projectgroepen van de NIP-sector Arbeid & Organisatie ontwikkelen onder andere kennis over de thema's: work-lifebalance, duurzame inzetbaarheid en persoon-organisatie fit.
Hun kennis willen zij graag via deze website met u delen.

Toolbox Werk en Psychische klachten
Het werk is een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten.
Deze toolbox biedt hiervoor praktische tools zoals vragenlijsten, checklisten en voorbeelden.
De toolbox is ontwikkeld door de NIP-sectie Arbeid & Gezondheid en LVE (eerstelijnspsychologen).Registratieregelingen Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

Onderstaande websites bieden uitgebreide uitleg over de twee registraties en een overzicht van de registratie-eisen.

>>> Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP 
>>> Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP