Beste collega,


2014 zit er bijna op. Tijd om na te denken over een psychologische verlanglijst, vindt Peter Ambagtsheer. Wat is een passende wens in het nieuwe jaar, vraagt Sandra Rethmeier zich af. Monique Bekker legt uit hoe je feedback geeft op groepsniveau. De presentaties van de laatste bijeenkomst van Leergang II (A&O-NIP) staan online. En omdat het de laatste A&O-items van dit jaar is, als vanouds weer de oproep aan psychologen om zich in 2015 vooral ook veelvuldig met de pen te presenteren...


De redactie


-
-
Presentaties online!

De presentaties van bijeenkomst 5 van de A&O-NIP Leergang II staan online.Werk- en familieaspiraties anders gerelateerd aan werkuitkomsten van vrouwen dan mannen
Mariska van der Horst toont in haar promotieonderzoek aan dat mannen en vrouwen verschillen in hoe belangrijk zij hun aspiraties vinden. Bron: UU


Hebben we liefst een gezonde of een intelligente leider?

Een gezond imago is voor leiders belangrijker dan een intelligente uitstraling, volgens onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bron: ExpressOpleiding en intelligentie niet langer van doorslaggevende betekenis
Onderzoek laat zien dat bij het halen van de top zaken als doorzettingsvermogen, inzet en nieuwsgierigheid minstens zo belangrijk zijn. Bron: ANP Pers Support

Drie bedrijven met goede aanpak tegen werkstress winnen
Food Connect, Schuberg Philips en Arbouw winnaars van de Goede Praktijken Competitie. Dit werd tijdens de start van de Check je Werkstress week bekendgemaakt. Bron: campagne.arboineuropa.nl

Betere gezondheidszorg vraagt om meer samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines
Samenwerking met andere disciplines, zoals de psychologie, krijgt te weinig aandacht, terwijl psychologische factoren mede het behandelingssucces beïnvloeden. Hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers pleit daarom voor volledige inzet van Human  Potential. Bron: Universiteit Leiden


Paul Schnabel overhandigt minister Bussemaker Sectorplan Sociale Wetenschappen
De sociale wetenschappen leveren een essentiële en hoogwaardige bijdrage aan de 'lerende economie' in Nederland. Dat staat in het Sectorplan Sociale Wetenschappen. Prof. dr. Hanna Swaab licht het rapport toe. Bron: Universiteit Leiden


Ervaren krachten zorgen voor innovatie en efficiëntie
Uit nieuw onderzoek door Tom Mom blijkt dat bedrijven tegelijk efficiënt en innovatief kunnen zijn door de voorkeur te geven aan ervaren medewerkers met een langdurig dienstverband. Bron: EUR


Organisaties niet klaar voor de nieuwe generatie baanzoekers
Organisaties in de techniek, zorg en overheid zijn niet aantrekkelijk voor de nieuwe generatie baanzoekers. Het werk dat zij aanbieden sluit onvoldoende aan op hun voorkeur, concludeert Stephan Corporaal. Bron: OU


Pleidooi dr. Annet de Lange voor herontwerp naar duurzamer werk
Annet de Lange, lector HRM aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) pleit voor duurzame werkvarianten, waarmee een werknemer gezond, capabel en gemotiveerd langer kan doorwerken. Bron: HAN
Auteurs gezocht voor A&O-items
De redactie van A&O-items zoekt voor 2015 weer NIP- en WAOP-leden die af en toe een artikel of column willen schrijven. Het gaat om actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O-psycholoog. Wilt u volgend jaar een bijdrage leveren, mail dan naar A&O-items.


Call for abstracts/papers/proposals etc.


De
NIP Boekenclub is een initiatief van het NIP en Boom Psychologie. NIP-leden krijgen speciale korting op een selectie vakliteratuur.

LOG INCirkel van verandering - Blijvend veranderen van gedrag in teams en organisaties
Cirkel van verandering is een methode die integraal zes factoren beschrijft waar rekening mee gehouden dient te worden om cultuur- en gedragsverandering te laten slagen.

Zelfsturing of samensturing? Leiderschap bij cliëntgericht werken
Dit boek benadert zelfsturing als een gezamenlijk proces van denken en doen tussen cliënten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen werkvloer en leiding.

KleinGroot - De overtuigingskracht van het detail
Wie je ook waartoe wilt overhalen, de vraag is: welke KLEINE verandering in je benadering of verzoek zorgt voor een GROOT effect?

Olietankers en speedboten - wendbaar werken in de 21e eeuw
In Olietankers en speedboten schetst Menno Lanting een beeld van de nabije toekomst aan de hand van de expertise van vele internationale professionals en ondernemers.

Demotie, het laatste taboe doorbroken
Demotie als HR-instrument staat veelal in een negatief daglicht en is een onderwerp waar men liever niet de vingers aan wil branden.

Dinosauriër of krokodil - De toekomst van managen, organiseren en samenwerken
Tony de Bree laat zien wat de impact van veranderingen in de ICT is op de economie, bedrijfstakken, management, organisaties en samenwerken.

Stop met advizeuren - Verklein uw invloed!
Van adviseurs wordt verwacht dat ze zich dienstbaar en onafhankelijk opstellen. Ze zijn gewoonlijk niet verantwoordelijk voor de implementatie van hun adviezen.


BOEKEN - ENGELSTALIG
.................................................

Well-being and Performance at Work. The role of context.

Mark van Veldhoven & Riccardo Peccei (Eds., 2014). London/New York: Psychology Press.Goede voornemens

Peter Ambagtsheer

Nog even en het is zo ver. 2014 zit er bijna op. Tijd om na te denken over een psychologische verlanglijst.
De psycholoog voor de klas (9)
Monique Bekker
Als ik de columns en artikelen lees in A&O-items valt het mij op dat de inhoud zich vooral concentreert op medewerkers in de zakelijke sector. Er is echter ook een grote groep A&O/Sociaal psychologen die werkzaam is in de onderwijssector.

Markering - De weg van oud naar nieuw

Sandra Rethmeier

Nog even en dan vieren we 'Oud & Nieuw'. Hoe loopt de weg van oud naar nieuw? Waarom willen we een markering voor 'het nieuwe begin'? En welke wens is dan op zijn plaats?


WHITEPAPER

...................................................

TALENT, JE ZAL HET MAAR HEBBEN

De NIP-sector A&O en de NVP publiceerden een mozaïek van zes verschillende benaderingen van talentmanagement door Frans Beerling, Evert Hummelen, Bert de Jong, Freek Konings, Cora Reijerse en Peter Schoofs.
GRATIS DOWNLOAD

INTERNETPUBLICATIES

...................................................

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp'ers.
Josten, E., Vlasblom, J.D. & Vrooman, C. (2014). Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag: SCP.


Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid.
Annet H. de Lange (2014). Intreerede Lectoraat HRM. Arnhem: HAN University.


Bevlogen in het Onderwijs.
Wingerden, J. van, Kessel, J. van, Bakker, A.B. & Derks, D. (2014). Onderzoek vakgroep A&O van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Mensen met mogelijkheden. Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen. Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Een initiatief van de NVvA en NVVG met subsidie van het ministerie van SZW.


Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken.
Patricia van Echtelt (red.) (2014). Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag: SCP.


The beauty versus the beast: On the motives of engaged and workaholic employees.

Taris, T., Van Beek, I. & Schaufeli, W. (2014). In I. Harpaz and R. Snir (Eds.), Heavy work investment: Its nature, sources, outcomes, and future directions (p. 12-139). New York: Routledge.
Scholingsagenda NIP

In de scholingsagenda vindt u een overzicht van cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen. Deze zijn alle geaccrediteerd voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.

3rd EAWOP Worklab 2014 - Practitioner Skills Workshop
13-15 november 2014: Vilnius, Litouwen.

Intervisieavond A&O Mediation (NIP)
19 november 2014: Utrecht.

Workshop Social Media - Organiseren zonder muren (T&O NIP)
27 november 2014: Utrecht. Accreditatie aangevraagd voor NIP-A&O en NIP-A&G.

Workshop Sollicitatieboost - Op en top de werkvloer op met een geslaagd sollicitatiegesprek (IJsbrekers)
27 november 2014: Utrecht.

Driedaagse masterclass e-health (NIP)
3 en 17 december 2014 en 7 januari 2015: Utrecht. Accreditatie aangevraagd voor Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Psycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP.

Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP krijgen korting op de activiteiten.

Bij- en nascholen bij de NSPOH
De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies, gericht op uw dagelijkse praktijk en uw persoonlijk functioneren.