Beste collega,


In deze laatste editie voor de zomervakantie mengt Huibrecht Boluijt zich in de discussie omtrent de herregistratie. Peter Ambagtsheer buigt zich over de 'huishouding' van 'ons allemaal'. Monique Bekker onderzoekt of gedrag verandert door training. En Sandra Rethmeier tot slot waarschuwt psychologen en opvoeders: de bananenschil ligt klaar voor wie denkt dat je op werk en in privé dezelfde impact kan hebben.


De redactie


-
-Bescheiden leiders het effectiefst
Hoe machtiger een leider is, hoe relevanter bescheidenheid wordt om succesvol te zijn. Zo komt naar voren uit onderzoek van Milton Sousa. Bron: EUR


Werkgevers én werknemers profiteren van Het Nieuwe Werken

Bijna de helft van de werknemers heeft flexibele werktijden of werkt in deeltijd, en een derde werkt minstens 1 keer per week thuis. Zowel werkgevers als werknemers profiteren van deze nieuwe vorm van werken volgens Daniel Possenriede. Bron: UUPassie op het werk komt in 2 variëteiten
Passie is één van de grote modewoorden in de wervingsindustrie en op de werkvloer, maar in werkelijkheid kan het concept heel verschillend worden ingevuld. Bron: Express

'Een leven lang inzetbaar?' wint BA&O-publicatieprijs
Het boek 'Een leven lang inzetbaar?' van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de BA&O-publicatieprijs 2014 gewonnen. Bron: OU

Oudere werknemer is vaak vergeten schat aan innovatiekracht
Oudere werknemers beschikken over de ideale eigenschappen die nodig zijn om innovatie te stimuleren. Bron: Oudstanding


Invoelend vermogen valt te trainen
Ben Meijering onderzocht hoe mensen elkaar leren begrijpen. Sociaal inzicht kan je trainen. Bron: Kennislink


Je kunt zoveel...
Florence van Zuuren interviewde vier hoogbegaafden die zijn vastgelopen in hun werk en/of leven van een uitkering. Bron: IHBV


Combinatie van leiderschapsstijlen betekent succes
Dienende leiders die het individu belangrijk vinden, zijn even doeltreffend als 'transformerende' leiders die de behoeften van de organisatie voorop zetten, stelt Dirk van Dierendonck. Bron: EUR


Reïntegratie bij ziekteverzuim: het samenspel van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts
Uit het proefschrift 'Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim' van Betsy van Ootmarssen blijkt dat zich in de praktijk aanzienlijke verschillen in reïntegratiegedrag voordoen. Bron: UU


Even niet praten verbetert creativiteit - Meer innovatieve ideeën
Onderbreek af en toe een vergadering of brainstorm. Dat vergroot de creativiteit tijdens dergelijke groepsdiscussies, aldus Daan Stam. Bron: EUR


INTERNETPUBLICATIES
................................................


De toekomst van flex.
Goudswaard, A., Wijk, E. van & Verbiest, S. (2014). Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven.

Ontmoet de toekomst. Nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt.
ABU (2014). Dertien essays van prominenten uit het veld.

De NIP Boekenclub is een initiatief van het NIP en Boom Psychologie. NIP-leden krijgen speciale korting op een selectie vakliteratuur.

LOG IN


Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties
Vanuit een generatieperspectief geeft Aart Bontekoning aan hoe vergrijzende organisaties 'bij de tijd' kunnen blijven.


Neelie - Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis
Over het uitzonderlijke leven van een vrouw die haar tijd vaak vooruit was. Wie is deze bewindsvrouw die nooit bang was om de gebaande paden te verlaten?


Arbeid & Gezondheid
Handboek met hoofdstukken van vooraanstaande experts op het gebied van verlichting, ergonomie, veiligheidskunde en cognitieve psychologie.

Je nieuwe werkleven - Van oude gewoontes naar het nieuwe werken
Praktische handvatten voor het vormgeven van het (werk)leven op een manier die past bij ieders unieke persoon en levensfase, wat een betere werk-privébalans en meer resultaat oplevert.


Nieuwerwets organiseren
'Nieuwerwets organiseren' geeft een genuanceerd beeld van nieuwe organisatievormen - die vaak werken, maar soms ook niet.


Persoonlijk ondernemerschap - Van speelbal naar sterspeler
Dit boek biedt een houvast voor iedere professional en leidinggevende die zich staande moet houden in een complexe werkomgeving.


Mijn baas kiest voor mijn talent
Luk Dewulf en Peter Beschuyt reiken handvatten aan om met talent in de organisatie aan de slag te gaan.


BOEKEN - ENGELSTALIG
.................................................


Burnout at Work: A psychological perspective

Leiter, M.P., Bakker, A.B. & Maslach, C. (Eds. 2014). London/New York: Psychology Press.Wonderlijke economie

Peter Ambagtsheer

We zijn ervan afhankelijk, de economie. De 'huishouding' van 'ons allemaal' zegt veel over de mate waarin we het goed krijgen of kansen gaan missen. Het raakt ons, onze cliënten. Wie zich met mensen bezighoudt, heeft ermee te maken.
De psycholoog voor de klas (8)
Monique Bekker
Als ik de columns en artikelen lees in A&O-items valt het mij op dat de inhoud zich vooral concentreert op medewerkers in de zakelijke sector. Er is echter ook een grote groep A&O/Sociaal psychologen die werkzaam is in de onderwijssector.


Rolverwarring? - Psycholoog tussen werk en privé

Sandra Rethmeier

Mijn vak is gericht op groei en ontwikkeling. Mijn ouderschap is óók gericht op groei en ontwikkeling. En mijn collega-vriendin worstelt met de ontwikkeling van haar pubers. Nou, dat kan ik toch wel even oplossen?! Dacht ik...

Reactie op het artikel van Sandra Rethmeier in A&O-items april 2014 over de herregistratie Registerpsychologen

Neurotische symptomen

Huibrecht Boluijt

De discussie omtrent de herregistratie woedde al enige tijd op het NIP-forum. Helaas lijkt het spuien van ongerief op fora een beetje zinloos, verspilde energie.
Scholingsagenda NIP

In de scholingsagenda vindt u een overzicht van cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen. Deze zijn alle geaccrediteerd voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation (AO14A) (NIP/RINO)
Startdatum 20 juni 2014: Utrecht. Accreditatie  aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Workshop 'Wat het oog niet ziet, deert het hart niet (NIP/NVO)
25 juni 2014: Utrecht. Accreditatie aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Najaarstrainingen Vitale mensen in een Vitale organisatie (A&G NIP)
Startdata 1 september en 19 september 2014: Utrecht. Geaccrediteerd door NIP-A&O en NIP-A&G.

Professionaliseringsbijeenkomst Slaapcoaching (T&O NIP)
26 september 2014: Utrecht. Accreditatie aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Executive opleiding Coaching en Consulting in Context (USBO)
Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), academisch kenniscentrum van de Universiteit Utrecht, start op 2 oktober 2014 met de Executive opleiding Coaching en Consulting in context: Theorie en praktijk van werken met onbewuste dynamiek in organisaties. Leden van de NIP-sector A&O en WAOP krijgen 1000,- euro korting bij deelname.

Driedaagse Masterclass Narratieve loopbaancounceling - Loopbaancoaching met de rode draad (Savickas)
6 t/m 8 november 2014 en 16 april 2015: Ansen (NL). Geaccrediteerd door NIP-A&O en NIP-A&G.

Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP krijgen korting op de activiteiten.

Bij- en nascholen bij de NSPOH
De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies, gericht op uw dagelijkse praktijk en uw persoonlijk functioneren.