Beste collega,


Het verslag en de presentaties van de A&O-Leergangbijeenkomst over Motivatie staan online. Rendel de Jong haakt in op een stuk van Adam Grant en Jihae Shin (2011) over Werkmotivatie. De A&O-projectgroep Duurzame Inzetbaarheid publiceerde een artikel in Personeelbeleid over Integriteit. Peter Ambagtsheer zijn de schellen van de ogen gevallen. Marjon Bohré heeft het volste vertrouwen. En circus of niet, Sandra Rethmeier wil toch wel graag officieel bij het NIP blijven horen.


De redactie


-
-
A&O Leergang II Bijeenkomst 4: MOTIVATIE
De presentaties, achtergrondartikelen en het verslag van deze zeer geslaagde bijeenkomst staan online!
Scripties over stresshantering, innovatiekracht en leeftijdsdiscriminatie winnen David van Lennep Scriptieprijs 2013
De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Katharina Kuba, Ann-Cathrin Starke en Anne Wouters-Megens ontvingen respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs.


Werknemers kopiëren onethisch gedrag eerder van ondergeschikten dan van leidinggevenden

Sanne Ponsioen stelt verder vast dat de neiging om immoreel gedrag van anderen na te bootsen een kwestie van persoonlijkheid is: 'Aangezien je die eigenschap in assessments kunt meten, zou dat aspect meer aandacht kunnen krijgen bij het aannemen van nieuw personeel'. Bron: RUGPersoonlijkheidstest beter inrichten op verkoopfuncties
Een persoonlijkheidstest beter afstemmen op specifieke verkoopprestaties werpt vruchten af, stelt Thomas Sitser in zijn proefschrift 'Versterken van het verband tussen persoonlijkheid en gedrag'. Bron: EUR

Media-aandacht voor publieke organisaties eerder heilzaam dan schadelijk
Sandra Jacobs onderzocht wat de gevolgen zijn van mediaberichtgeving over incidenten rond organisaties met een publieke taak, met name voor hun verantwoordingsrelaties en beleid.
Bron: UU

EU: 'Met dit tempo duurt het nog decennia voordat gelijkheid mannen en vrouwen is bereikt'
Als de verbeteringen in hetzelfde tempo doorzetten als nu, zal het nog 70 jaar duren voordat beide seksen gelijke beloning zullen krijgen en 30 jaar voordat driekwart van de vrouwen een betaalde baan heeft. Bron: nrc.nl


Slordigheden in helft van experimentele psychologische artikelen
De helft van alle wetenschappelijke publicaties in de experimentele psychologie bevat statistische slordigheden. En vaak komt dat de auteurs wel goed uit. Aldus Marjan Bakker in haar proefschrift. Bron: Volkskrant.nl


Carrièremogelijkheden geen glazen plafond maar labyrint
Volgens Nighat Ansari zijn carrièremogelijkheden voor vrouwen in Pakistan mogelijkheden geen glazen plafond maar labyrint. Desondanks blijven zij ambitieus, toegewijd en gemotiveerd. Bron: UU


Actief personeelsbeleid verhoogt prestaties in publieke sector
Brenda Vermeeren laat in haar onderzoek ruim 44.000 medewerkers en leidinggevenden uit de publieke sector zien dat het investeren in medewerkers door middel van HRM belangrijk is om de prestaties van publieke organisaties te beïnvloeden. Bron: EUR


De ontspoorde manager - Waarom mensen aan de top de weg kwijtraken
Frank van Luijk beschrijft de diverse typen ontspoorde managers en lardeert de theorie met tien voorbeelden van bekende Nederlandse managers.


Iedereen baas!
Vanaf 2016 komt generatie Z op de werkvloer. Nu babyboomers langer aan de slag blijven, zullen bedrijven en overheidsorganisaties vier generaties moeten laten samenwerken.


Verboden voor klanten, wij houden van fans
De merken, organisaties en ondernemers die zich weten te onderscheiden, hebben naast oog voor beleving ook aandacht voor betekenis en waardecreatie.


De XX factor - Zeventig miljoen vrouwen aan de top
Het zijn vooral de jonge, hoogopgeleide vrouwelijke professionals zonder kinderen die de grootste vooruitgang boeken. De solidariteit tussen vrouwen brokkelt steeds meer af.


De interne veranderaar - Van medewerkersbeleving naar organisatie-ambities
De interne veranderaar is eigenlijk een spelbreker die mensen aanzet om te reflecteren en te veranderen.


Coachen met lef - Waar transactionele analyse en voice dialogue elkaar versterken
De weergave van een gewaagd experiment waarin de theorie van Transactionele Analyse wordt gekoppeld aan de methodiek van Voice Dialogue.


De kwetsbaren - Verdringing en concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Voor mensen die het tempo en de complexiteit op de werkvloer niet kunnen bijbenen is nauwelijks plaats.


BOEKEN - ENGELSTALIG
.................................................

Time and Work, Volume 1
Eds. Abbie J. Shipp & Yitzhak Fried.
How time impacts individuals.Time and Work, Volume 2
Eds. Abbie J. Shipp & Yitzhak Fried.
How time impacts groups, organizations and methodological choices.


Doe je werk!

Peter Ambagtsheer

Op gevaar af iets reactionairs te schrijven als 'vroeger toen alles nog goed was', herinner ik me dat tijdens mijn studie een aantal professoren schreef dat managers nogal geneigd zijn mensen aan te nemen die zoveel mogelijk op henzelf lijken.
Vertrouwen
Marjon Bohré
Vertrouwen: het is er of het is er niet. Is het er, dan hoeven we er niet over te praten. Is het er niet, dan durven we er niet over te praten. Wat kun je doen om vertrouwen te vergroten?


Werkmotivatie: achtergronden & perspectieven
Rendel de Jong
Rendel de Jong bespreekt een aantal punten uit Work motivation: Directing, energizing, and maintaining effort (and research) van Adam Grant en Jihae Shin (2011). Tevens aandacht voor enkele relevante resultaten van een literatuur-search.


Het circus van Herregistratie

Sandra Rethmeier

Hervatten, herhalen, herboren worden, en je laten her-registreren. Ik moet mij herregistreren als psycholoog A&G. Waarom dan, ik ben toch al geregistreerd? Erger nog, ik bevind mij in de penibele situatie dat ik mij niet kán laten herregistreren.INTERNETPUBLICATIES
.................................................


Interesses als drijvende krachten achter ontwikkeling.
Coert Visser, 08-04-2014, progressiegerichtwerken.nl

Are job and personal resources associated with work ability 10 years later? The mediating role of work engagement.
Nws publication on workability and work engagement, 06-04-2014, wilmarschaufeli.nl

Integriteit - Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.
Projectgroep Duurzame Inzetbaarheid A&O/NIP (2014). Personeelbeleid, 2, 40-41.

Bevlogenheidsinterventies in organisaties.
Arnold Bakker (2014). Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1, 56-61.

Monitor Werk.
Achmea Volgens Nederland Werk, maart 2014, volgensnederland.nlScholingsagenda NIP

In de scholingsagenda vindt u een overzicht van cursussen, symposia, workshops, lezingen, studiedagen en individuele nascholingen. Deze zijn alle geaccrediteerd voor de registratie en/of herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Accreditatieverzoek indienen
Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten een accreditatieverzoek indienen? Dat doet u heel eenvoudig online.

Workshop Joep de Jong - Waarderend Leiderschap (T&O NIP)
16 mei 2014: Utrecht. Accreditatie is aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Driedaagse Masterclass Narrative Design Immersion met dr. David Drake (Coaching NIP)
19 t/m 21 juni 2014: Utrecht. Geaccrediteerd door NIP-A&O en NIP-A&G.

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation (AO14A) (NIP/RINO)
Startdatum 20 juni 2014: Utrecht. Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Najaarstrainingen Vitale mensen in een Vitale organisatie (A&G NIP)
Startdata 1 september en 19 september 2014: Utrecht. Geaccrediteerd door NIP-A&O en NIP-A&G.

Masterclass Theory and Practice of Developmental Coaching (T&O NIP)
7 en 8 april 2014: Utrecht. Accreditatie is aangevraagd bij NIP-A&O en NIP-A&G.

Nascholing voor organisatieadviseurs en coaches RINO Noord-Holland
De RINO Noord-Holland biedt een samenhangend scholingspakket aan voor organisatieadviseurs en coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische expertise in de organisatieadvies- en coachpraktijk. Leden van het NIP krijgen korting op de activiteiten.

Bij- en nascholen bij de NSPOH
De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies, gericht op uw dagelijkse praktijk en uw persoonlijk functioneren.